Kovo 15 d. – paskutinė diena politinėms partijoms teikti metų finansines ataskaitas

2017-03-14

Pagal Politinių partijų įstatymą, politinės partijos kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos VRK privalo pateikti patvirtintą praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, veiklos rezultatų ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą). Su Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniu teikiamas ir Politinės partijos nario mokesčio registracijos žurnalas.

Kovo 15 d. – paskutinė diena politinėms partijoms teikti metų finansines ataskaitas

Trečiadienis, kovo 15 d., yra paskutinė diena, kuomet politinės partijos privalo pateikti praėjusių metų finansines ataskaitas.

Su 2011-2015 m. Politinių partijų pateiktais finansinių ataskaitų rinkiniais galite susipažinti ČIA.

Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 38 partijos. Politinių partijų nariais yra beveik 122 tūkstančiai asmenų, o tai sudaro 4,9 proc. Lietuvos piliečių.

2017 m. kovo mėn. Teisingumo ministerijos pateiktais duomenimis, 23 Lietuvoje registruotos politinės partijos atitinka Politinių partijų įstatymo reikalavimus (2012 m. tokių politinių partijų buvo 29):

1.      Darbo partija
2.      „Drąsos kelias" politinė partija
3.      Emigrantų partija
4.      Kovotojų už Lietuvą sąjunga
5.      Lietuvos centro partija
6.      Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija
7.      Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
8.      Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
9.      Lietuvos liaudies partija
10.  Lietuvos pensininkų partija
11.  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
12.  Lietuvos rusų sąjunga
13.  Lietuvos socialdemokratų partija
14.  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
15.  Lietuvos žaliųjų partija
16.  Partija „Jaunoji Lietuva"
17.  Partija Tvarka ir teisingumas
18.  Politinė partija „Lietuvos sąrašas"
19.  Politinė partija Profesinių sąjungų centras
20.  Politinė partija Rusų aljansas
21.  Tautininkų sąjunga
22.  Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
23.  Žemaičių partija

Teisingumo ministerijos duomenimis, Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, likvidavimas inicijuojamas 13 politinių partijų, 2 politinės partijos yra reorganizuojamos. Su politinių partijų sąrašais ir jų teisiniu statusu galima susipažinti ČIA.

Tam, kad būtų galima įsteigti politinę partiją, būtina, kad Lietuvoje ji turėtų ne mažiau nei 2 tūkst. narių. Po steigiamojo susirinkimo reikalingi dokumentai pateikiami Teisingumo ministerijai, kuri įvertina, ar partiją galima registruoti, o pačią registraciją vykdo Juridinių asmenų registras.