Telšių savivaldybės apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai paskirti nepažeidžiant procedūros

2015-11-03

Partijos „Tvarka ir teisingumas" skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) teismas atmetė kaip nepagrįstą.

Telšių savivaldybės apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai paskirti nepažeidžiant procedūros

Toks Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimas buvo paskelbtas spalio 30 d.

Partija „Tvarka ir teisingumas" (PTT) į teismą kreipėsi būdama nepatenkinta Telšių rajono savivaldybės rinkimų komisijos sprendimu dėl apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų paskyrimo. Pirmininkais buvo patvirtinta 12 Socialdemokratų partijos pasiūlytų kandidatų, 11 – Darbo partijos, 5 – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 3 – Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, po 1 – Liberalų sąjūdžio ir PTT.

Nesutikdama su tokiu sprendimu, PTT pateikė skundą, kuriame teigiama, kad balsuodama dėl apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų skyrimo savivaldybės rinkimų komisijos „nesilaikė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 15 str. 7 d. nurodyto proporcinio (tolygaus) pasiskirstymo principo ir taip šiurkščiai pažeidė minėtą įstatymą", nes pirmininku paskyrė vienintelį iš aštuonių šios partijos kandidatų.

Nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo PTT skundą VRK, teisėjų kolegija nustatė, kad

minėto įstatymo 15 str. nuostatos numato, kad savivaldybės rinkimų komisija apylinkės rinkimų komisijos pirmininką skiria iš apylinkės rinkimų komisijos narių, atsižvelgdama į tokio darbo patirtį arba turimą aukštąjį išsilavinimą. Savivaldybės rinkimų komisija turi siekti, kad pirmininkų skaičius tolygiai pasiskirstytų tarp komisijų narius turinčių teisę deleguoti partijų.

Kartu LVAT sprendime pabrėžiama, kad normą apibrėžiančio sakinio konstrukcija rodo alternatyvos principą, kurio turi paisyti savivaldybės rinkimų komisija, skirdama apylinkių rinkimų komisijų pirmininkus. Pirmiausia svarbu atsižvelgti, kad skiriamas asmuo turėtų darbo rinkimų komisijos pirmininku arba nariu patirties, antra, turėtų aukštąjį išsilavinimą. Be šių objektyvių kriterijų, įstatyme numatytas siekis apylinkės rinkimų komisijų pirmininkų skaičių tolygiai paskirstyti tarp komisijų narius turinčių teisę deleguoti partijų.

Etimologiškai aiškindama žodžio siekti reikšmę, teisėjų kolegija daro išvadą, kad įstatyme „minimas tolygaus pasiskirstymo tarp komisijos narius turinčių teisė deleguoti partijų kriterijus nėra imperatyvaus pobūdžio". Teismas atkreipia dėmesį, kad savivaldybės rinkimų komisijos balsavimo rezultatai atsispindi protokole, iš kurio matyti, kaip pasiskirstė komisijos narių balsai ir kuriais atvejais apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai buvo išrinkti bendru sutarimu. „Tai, jog balsavimo rezultatai lėmė, kad pasiskirstymas tarp komisijos narius turinčių teisę deleguoti partijų nebuvo tolygus, negali paneigti savivaldybės rinkimų komisijos atlikto balsavimo ir jo rezultatų teisėtumo, – rašoma teismo sprendime. – Tolygaus pasiskirstymo tarp komisijų narius turinčių teisę deleguoti partijų kriterijus nėra imperatyvus".

Teismo nuomone, minėtasis kriterijus vertintinas kaip savivaldybės rinkimų komisijos vidinį apsisprendimą saistantis subjektyvaus pobūdžio kriterijus.

Patikrinusi byloje kilusio ginčo aplinkybes ir pateiktus duomenis, LVAT teisėjų kolegija apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų skyrimo procedūros pažeidimų nenustatė. Vien tik tolygaus pasiskirstymo tarp komisijos narius turinčių teisė deleguoti partijų kriterijaus neužtikrinimas, nesant kitų procedūros pažeidimų, negali lemti balsavimo ir jo rezultatų neteisėtumo.

Todėl teismas padarė išvadą, kad VRK pagrįstai nepanaikino savivaldybės rinkimų komisijos protokolinio sprendimo, kuriuo buvo patvirtinti apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai.

Teismas PTT skundą atmetė kaip nepagrįstą. Šis LVAT sprendimas – neskundžiamas.