Teismas VRK sprendimo nepakeitė: Širvintų rajono meras bus renkamas iš naujo

2015-04-02

Vakar Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė netenkinti pareiškėjos Živilės Pinskuvienės skundo, o Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 2015 m. kovo 15 d. sprendimą, kuriuo ši pripažino negaliojančiais savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus vienmandatėje Širvintų rajono apygardoje, – paliko nepakeistą.

Teismas VRK sprendimo nepakeitė: Širvintų rajono meras bus renkamas iš naujo

Nagrinėdamas administracinę bylą teismas nustatė, kad duomenys dėl galbūt vykstančio ar įvykdyto rinkėjų papirkimo kovo 15 d., per pakartotinį balsavimą Širvintų rajono savivaldybėje, buvo teikiami tiek rinkimų metu, tiek jiems pasibaigus, prašant jų rezultatus pripažinti negaliojančiais. Šiuos duomenis VRK teikė rinkimus Širvintose stebėję VRK nariai, į kuriuos tą dieną kreipėsi įvairių politinių partijų bei „Baltųjų pirštinių" stebėtojai.

Dėl galbūt vykdomo rinkėjų balsų pirkimo ir jų pavežimo kovo 15 d. į rajono policijos komisariatą ne kartą kreipėsi rinkimų stebėtojai ir patys rinkėjai. Iš tą dieną policijoje užregistruotų 45pranešimų apie rinkimų tvarkos pažeidimus beveik pusė jų susiję su balsų pirkimu. Policijos pareigūnai dėl balsų pirkimo už atlygį (po penkis eurus) siekiant paveikti rinkėjus balsuoti už kandidatė į merus keturiems asmenims surašė administracinio teisės pažeidimo protokolus.

Be to, kovo 15 d. policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise (pagal BK 172 str. 1 d.). Tyrimą kontroliuojantis Vilniaus apygardos prokuroras informavo, jog nustatyta, kad buvo perkami rinkėjų balsai Darbo partijos kandidatės į merus naudai, įtarimai pareikšti dviem asmenims, galbūt mėginusiems papirkti apie 50 rinkėjų. Įtariamiesiems skirtos kardomosios priemonės.

Byloje nustatyta, kad VRK sudaryta darbo grupė pažymą parengė, ištyrusi ir įvertinusi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (STRĮ) ir Konstitucinio Teismo (KT) jurisprudencijos iš visų šaltinių rinkimų dieną ir vėliau gautus duomenis. Į jos nustatytas aplinkybes VRK atsižvelgė, priimdama sprendimą dėl pakartotinio balsavimo renkant Širvintų rajono merą rezultatų anuliavimo.

Teisėjų kolegija pabrėžė, kad šios informacijos visuma, ypač atsižvelgiant į jos šaltinių įvairovę, VRK ir jos darbo grupei buvo pakankamas pagrindas išvadoms, jog buvo perkami rinkėjų balsai, todėl nebuvo užtikrinti pagrindiniai rinkimų principai bei iškreipta dalies Širvintų rajono rinkėjų valia, t. y. buvo padarytas STRĮ 6 str. 1 d. nuostatų pažeidimas. Nustatytos faktinės aplinkybės taip pat leidžia daryti išvadą, jog minėto įstatymo pažeidimų mastas, nepaisant to, jog nėra nustatytas tikslus pirktų balsų skaičius, buvo pakankamas konstatuoti, kad įstatymo normos buvo pažeistos šiurkščiai.

Tai konstatavus, neturi reikšmės, kokiam rinkėjų skaičiui buvo padarytas poveikis, ar kiek balsų buvo nupirkta už atlygį. Pagal KT jurisprudenciją, nustačius masinį ir (ar) sisteminį rinkėjų papirkimą, tokie šiurkštūs rinkimų įstatymų pažeidimai yra savaime laikytini turinčiais esminę įtaką rinkimų rezultatams.

„Atsižvelgdama į tai, jog balsų pirkimu yra iškreipiama tikroji rinkėjų valia, kuri yra esminė rinkimų rezultatų legitimumo ir teisėtumo prielaida, taip pat yra pažeidžiami demokratiškų, laisvų ir teisingų rinkimų, be kita ko, rinkimų proceso sąžiningumo ir skaidrumo, principai, ir dėl to negali būti nustatyti tikri ir teisingi rinkimų rezultatai, – rašoma teismo sprendime, – teisėjų kolegija konstatuoja, jog VRK pagrįstai pripažino, jog buvo padarytas šiurkštus STRĮ 6 str. 1 d. pažeidimas, tinkamai taikė STRĮ 86 str. 1 ir 2 d. (dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais), pagrįstai atsižvelgė į KT jurisprudenciją".

Teismas nusprendė, kad VRK priimtas sprendimas dėl mero rinkimų Širvintų rajono savivaldybėje rezultatų panaikinimo yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį nėra pagrindo.

Šis teismo sprendimas – neskundžiamas.