Teismas patvirtino: rinkimų užstatas Liaudies partijai nebus grąžintas

2015-10-14

Teismas atmetė Lietuvos liaudies partijos (LLP) skundą kaip nepagrįstą ir neįpareigojo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) grąžinti partijai rinkimų užstatą.

Teismas patvirtino: rinkimų užstatas Liaudies partijai nebus grąžintas

Vakar priimtu sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) teisėjų kolegija atmetė LLP skundą, kuriuo buvo prašoma įpareigoti VRK grąžinti partijai jos sumokėtą rinkimų užstatą.

Ginčas tarp LLP ir VRK tęsiasi nuo 2014-ųjų balandžio, kai rinkimuose į Europos Parlamentą (EP) siekianti dalyvauti partija nesurinko reikalingų 10 tūkst. ją remiančių rinkėjų parašų, todėl partijos iškeltų kandidatų sąrašo VRK neregistravo, o rinkimų užstato – negrąžino.

2014-04-17 sprendimu Nr. Sp-128 VRK patvirtino LLP iškeltų kandidatų į EP narius pateiktų parašų rinkimo lapų ir juose esančių įrašų patikrinimo aktą, nustatė, kad šiuos kandidatus parėmė mažiau kaip 10 tūkst. rinkėjų, todėl atsisakė šį sąrašą registruoti rinkimams į EP.

Po savaitės LLP raštu VRK paprašė grąžinti partijos sumokėtą rinkimų užstatą – 23 050 litų. Nors iki rinkimų užstatų grąžinimo termino dar buvo toli, VRK partiją informavo, kad, vadovaujantis Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 42 str. 3 d. 3 p., partija užstato neatgaus. (Užstatai grąžinami pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, t. y. praėjus 100 dienų po rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo, per 40 dienų.)

Šį raštą LLP apskundė VAAT, kuris 2014-12-29 nutartimi konstatavo, kad VRK raštas nelaikytinas individualiu administraciniu sprendimu, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

Tačiau LLP laikėsi savo. 2015-ųjų sausį ir vasarį iš VRK vėl pareikalavo grąžinti rinkimų užstatą, o vėliau – apskundė teismui VRK 2014-09-15 sprendimą Nr. Sp-232 „Dėl rinkimų užstato rinkimuose į Europos Parlamentą grąžinimo", kuriuo nustatyta, kad negrąžintini užstatai, iš viso 138,3 tūkst. litų, bus pervesti į valstybės biudžetą. Tarp šešių partijų, praradusių rinkimų užstatą, pateko ir LLP.

Antradienį baigtoje nagrinėti administracinėje byloje LLP kelia klausimą, kad VRK nėra išsprendusi užstato dėl rinkimų į EP grąžinimo klausimo. Tačiau faktai rodo priešingai. Rinkimų rezultatai buvo patvirtinti 2014-06-01, politinė kampanija baigėsi 2014-09-08, o minėtąjį sprendimą Nr. Sp-232 dėl užstatų grąžinimo VRK priėmė 2014-09-15. „Šie duomenys rodo, jog VRK Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 42 str. 3 d. nurodytą pareigą atliko tinkamu laiku", – rašoma vakar paskelbtame VAAT sprendime.

Tuo pačiu teismas konstatavo, kad VRK sprendimas, kaip skirtas aiškiai apibrėžtam ir išvardytam subjektų ratui, laikytinas individualiu administraciniu aktu, todėl turi būti išsiunčiamas kiekvienam asmeniui, kuriam toks aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms turi tiesioginį poveikį. Minėtasis VRK sprendimas buvo paskelbtas ne Teisės aktų registre (TAR‘e), o Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS‘e). Teismo nuomone, tai nėra adekvatu.

Pasak VAAT, vis dėlto bylos nagrinėjimo dalykas yra ne VRK neveikimas neatsakant į LLP pakartotinius prašymus, tačiau sprendimo dėl užstatų grąžinimo nepriėmimas, todėl būtinumo atsakyti į pakartotinius prašymus klausimas byloje neanalizuojamas. „Nepaisant VRK netinkamo pareigos pranešti apie priimtą sprendimą vykdymo, matyti, jog sprendimas rinkimų užstato į Europos Parlamentą grąžinimo klausimu yra priimtas", – reziumuoja teismas.

„Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, pareiškėjo skundas dėl VRK vilkinimo atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus – priimti sprendimą dėl rinkimų užstato grąžinimo ar negrąžinimo – pripažįstamas nepagrįstu ir atmetamas", – rašoma spalio 13 d. priimtame teismo sprendime.

Šis sprendimas per 14 d. gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

LLP neginčija paties VRK sprendimo negrąžinti jos sumokėto rinkimų užstato teisėtumo ar motyvų, tačiau atkakliai reikalauja grąžinti pinigus.

Minėtuoju VRK sprendimu užstatai buvo grąžinti devynioms rinkimuose į EP dalyvavusioms partijoms. O negrąžintinais pripažinti penkių partijų bei vieno rinkimų komiteto sumokėti užstatai, ir 138,3 tūkst. litų buvo pervesti į valstybės biudžetą. Taip nuspręsta vadovaujantis Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymu. B visuomeninis rinkimų komitetas (tuomet juos registruota abėcėlės raidėmis), „Drąsos kelio" partija, Socialistinis liaudies frontas bei LLP pateikė mažiau kaip 10 tūkst. parašų, o Liberalų ir centro bei Tautininkų sąjungų gavo mažiau kaip 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Visi jie prarado sumokėtą rinkimų užstatą, po 23 050 litų (6 676 eurus).

Kaip tarp jų atsidūrė LLP? Ši partija buvo VRK pateikusi šešias bylas su 549 rinkėjų parašų rinkimo lapais, kuriuose – 10 656 rinkėjų parašai. Be to, dar 150 rinkėjų partijos kandidatį sąrašą parėmė el. būdu. Tikrinant pateiktus lapus su parašais, buvo pasitelkti Gyventojų registro tarnybos specialistai bei rašysenos ekspertai. Patikrinus nustatyta, kad įstatymo neatitinkančių įrašų yra 934 (netinkamas dokumentas – 53, dublio statuso įrašai – 270, rašysenos ekspertų nurodyti įrašai – 531).

Atsižvelgiant į tikrinimo rezultatus, padaryta išvada, kad LLP kandidatų sąrašą remia mažiau kaip 10 tūkst. rinkėjų, todėl rinkimų įstatymo nustatyta sąlyga nėra įvykdyta. Tokią išvadą patvirtinusi VRK atsisakė partijos sąrašą registruoti rinkimams į EP. Partija, nesurinkusi nustatyto rinkėjų parašų skaičiaus, rinkimų užstato neatgauna.

Atsakovą šioje byloje atstovavo VRK narys Rokas Stabingis, pareiškėją LLP – Andrius Šedžius. 2015-03-20 LLP taryba jį pašalino iš savo gretų, o 2015-06-13 neeilinis šios partijos suvažiavimas tai padarė pakartotinai.

Gintauto Stalnionio nuotr.