Teismas Darbo partijos skundą atmetė, o ginčytus VRK sprendimus – pripažino teisėtais ir pagrįstais

2015-03-31

Kaip ir Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), teismas nusprendė, kad kandidatas į Kėdainių rajono savivaldybės merus Saulius Grinkevičius rinkėjų nepapirkinėjo, todėl nepripažinti šios savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų rezultatų nėra pagrindo.

Teismas Darbo partijos skundą atmetė, o ginčytus VRK sprendimus –  pripažino teisėtais ir pagrįstais

VRK sprendimus, kuriais patvirtinti galutiniai Kėdainių rajono savivaldybės mero rinkimų rezultatai ir pritarta išvadai, kad kandidatas į šios merus Saulius Grinkevičius nepažeidė draudimo papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) apskundė Darbo partija.

Bylą pagal šį skundą teismas išnagrinėjo kovo 30 d. Minėtieji VRK sprendimai pripažinti pagrįstais ir teisėtais.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas įtvirtina rinkėjų ir rinkimo teisę turinčių asmenų papirkimo draudimą ir numato tokio draudimo sąlygas. Šitokiu būdu, pažymima teismo sprendime, siekiama užtikrinti rinkėjų teisę patiems susidaryti nuomonę apie kandidatus atsižvelgiant į jų savybes, garantuoti sąžiningą konkurenciją tarp kandidatų, užtikrinti veiksmingą politinės agitacijos kontrolę.

Nagrinėtoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl VRK sprendimo, kuriuo nuspręsta pritarti Kėdainių rajono savivaldybės rinkimų komisijos Tyrimo grupės išvadai. Ja pripažinta, kad kandidatas į savivaldybės merus S. Grinkevičius nepažeidė minėto draudimo papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis. Tai pat buvo atmestas Darbo partijos atstovo skundas Kėdainių rajono savivaldybės mero rinkimų rezultatus pripažinti negaliojančiais. Byloje buvo ginčyta ir VRK sprendimo dalis, kuria buvo patvirtinti galutiniai Kėdainių rajono savivaldybės mero rinkimų rezultatai.

Teismo nuomone, atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, minėtoje Tyrimo išvadoje buvo pagrįstai pripažinta, kad kandidatas į savivaldybės merus S. Grinkevičius nepažeidė įstatyme įtvirtinto draudimo papirkti rinkėjus, todėl VRK pagrįstai nusprendė tokiai išvadai pritarti. Nemokamus kultūrinius renginius, per kuriuos S. Grinkevičius apdovanojo pasižymėjusius meno kolektyvus, organizavo Kėdainių rajono savivaldybė, rengė kultūros centrai, o informacija apie juos buvo skelbta viešai.

Teismas pabrėžė, kad piniginiai prizai buvo dalijami ne į renginius atėjusiems žiūrovams ar visiems juose dalyvavusiems meno kolektyvams, o tik išrinktiems, labiausiai nusipelniusiems kolektyvams. Apdovanojama buvo ne su artėjančių savivaldos rinkimų pretekstu, renginiuose nebuvo skatinama balsuoti, apskritai nebuvo kalbama apie artėjančius rinkimus ir kad juose dalyvaus S. Grinkevičiaus.

Nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, taip pat atsižvelgta, kad meno kolektyvai buvo apdovanojami bendrovės „Daumantai LT", kuri daugelį metų remia vietos bendruomenę, organizuoja konkursus ir skiria paramą, vardu.

Vadovaudamasis tokiais motyvais, LVAT atmetė Darbo partijos skundą, o ginčytus VRK sprendimus – pripažino teisėtais ir pagrįstais.

Šis teismo sprendimas – neskundžiamas.