Teismas atmetė partijos „Lietuvos sąrašas" skundą

2017-06-20

2017 m. kovo 9 d. vykusio posėdžio metu Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė sprendimą negrąžinti politinei partijai „Lietuvos sąrašas" sumokėto rinkimų užstato už kandidatų į Seimo narius sąrašo įregistravimą. Negrąžinto užstato suma siekė 7 569 eurų. VRK užstato negrąžino, nes „Lietuvos sąrašas" nesulaukė minimalaus Seimo rinkimų įstatyme nustatyto rinkimuose dalyvavusių rinkėjų palaikymo.

Teismas atmetė partijos „Lietuvos sąrašas

VRK posėdyje dalyvavęs politinės partijos advokatas prašė suapvalinti ir taip pasiekti 3 procentus rinkėjų paduotų balsų skaičių už partijos daugiamandatėje rinkimų apygardoje keltų kandidatų sąrašą. VRK tai padaryti atsisakė, kadangi tokios galimybės nenumato galiojantys teisės aktai: Seimo rinkimų įstatymas nustato, kad užstatai gali būti grąžinami tik tuomet, kai kandidatų sąrašas (kandidatas) rinkimuose surinko ne mažiau kaip 3 procentus atitinkamoje rinkimų apygardoje rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų ir jokių apvalinimų nenumato. Tik 3 procentus ir daugiau rinkėjų palaikymo sulaukęs kandidatų sąrašas (kandidatas) turi teisę atgauti sumokėtą užstatą (politinė partija „Lietuvos sąrašas" sulaukė tik 1,72 % rinkėjų palaikymo).

Politinė partija „Lietuvos sąrašas" šį VRK sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundas buvo paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą, nes, teismo vertinimu, partija nenurodė pateisinamų priežasčių, dėl kurių praleido teisės aktuose nustatytą terminą.

Partija apskundė Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 2017 m. birželio 14 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjos skundą atmetė.