Tarptautiniame rinkimų vykdymo kokybės tyrimo įvertinime Lietuvai atiteko 11 vieta

2019-07-04

Harvardo ir Sidnėjaus universitetų mokslininkai paskelbė tyrimo, skirto rinkimų vykdymo kokybės įvertinimui 167 pasaulio šalyse, ataskaitą. Septintajai mokslininkų ataskaitai parengti buvo pasitelktas 3 861 ekspertas ir surinkti bei išanalizuoti duomenys apie įvykusius 337 nacionalinius rinkimus.

Tarptautiniame rinkimų vykdymo kokybės tyrimo įvertinime Lietuvai atiteko 11 vieta

Visos šalys buvo vertinamos balais (nuo 1 iki 100) 11-oje grupių: rinkimų įstatymai, rinkimų procedūros, rinkimų apygardų sudarymas, rinkėjų registracija, partijų (kandidatų) registracija, rinkimų nušvietimas žiniasklaidoje, politinių kampanijų finansavimas, balsavimo procedūros, balsų ir rinkimų rezultatų skaičiavimas, rinkimus administruojančios institucijos. Įvertinus visas sritis, ataskaitoje pateikiamas bendras rinkimų vykdymo kokybės indeksas.

Bendras Lietuvos rinkimų vykdymo kokybės indeksas 78 (2017 m. 78) balai: rinkimų įstatymai Lietuvoje buvo įvertinti 83 (2017 m. 87) balais, rinkimų procedūros – 85 (2017 m. 82), rinkimų apygardų sudarymas – 76 (2017 m. 76), rinkėjų registracija – 81 (2017 m. 77), partijų (kandidatų) registracija – 86 (2017 m. 85), rinkimų nušvietimas žiniasklaidoje – 70 (2017 m. 67), politinių kampanijų finansavimas – 63 (2017 m. 64), balsavimo procedūros – 72 (2017 m. 73), balsų skaičiavimas – 83 (2017 m. 87), rinkimų rezultatų skaičiavimas – 88 (2017 m. 84), rinkimus administruojančios institucijos – 79 (2017 m. 79).

Lietuva iš 167 pasaulio valstybių pateko į 25 šalių, kuriose rinkimų vykdymo kokybė vertinama aukštai ir labai aukštai, grupę. Iš 49 Europos valstybių, pagal surinktą bendrą balų sumą, Lietuva užėmė 11 vietą. Tai aukšto rinkimų demokratijos lygio pripažinimas ir šalies įvertinimas.

Iš kaimyninių Baltijos šalių Lietuvą aplenkė tik Estija (8 vieta). Lenkija įvertinta 22 vieta, Latvija – 26. Lietuva Estiją gerokai lenkia rinkimų įstatymų ir partijų (kandidatų) registracijos grupėse. Geresni ir rinkimų apygardų sudarymo bei politinių kampanijų finansavimo rodikliai.

Lietuva ženkliai lenkia ne tik demokratines Europos šalis, pavyzdžiui, Airiją (73), Belgiją (71), Prancūziją (75), Portugaliją (75), bet ir tokias senosios demokratijos šalis kaip Jungtinės Amerikos Valstijas (61), Jungtinė Karalystė (66) ar Kanada (75).

Su Harvardo ir Sidnėjaus universitetų mokslininkų paskelbtais tyrimais galite susipažinti čia.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt