Skundas dėl rinkėjų papirkimo nepasitvirtino – Seimo rinkimų įstatymo nuostatos nepažeistos

2017-05-02

Š. m. balandžio 28 d. VRK posėdžio metu buvo aptarta Anykščių-Panevėžio apygardos Nr. 49 rinkimų komisijos sudarytos Rinkėjų papirkimo faktų tyrimo ir papirkimų grupės išvada „Dėl Luko Pakelčio galimo Seimo rinkimų įstatymo 5(1) straipsnio nuostatų pažeidimo 2017 m. balandžio 18-21 dienomis socialiniame tinkle Facebook".

Skundas dėl rinkėjų papirkimo nepasitvirtino – Seimo rinkimų įstatymo nuostatos nepažeistos

VRK gavo anoniminį pranešimą, kuriame buvo nurodyta, jog socialiniame tinkle Facebook rinkimų štabo vadovas Saulius Rasalas kvietė pavalgyti į kavinę „Pas Gedą" ir balsuoti už Luką Pakeltį.

Gautas pranešimas dėl galimo Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo buvo perduotas tirti Anykščių-Panevėžio apygardos rinkimų komisijos Rinkėjų papirkimo faktų tyrimo ir papirkimų grupei. Dėl paaiškinimų pateikimo buvo kreiptasi į kavinės „Pas Gedą" administraciją bei kandidato Luko Pakelčio atstovą rinkimams Saulių Rasalą. Apsilankyta kavinėje „Pas Gedą", esančioje Svėdasų mstl., Anykščių rajone, kalbėtasi su Svėdasų miestelio gyventojais.

Anykščių-Panevėžio apygardos Nr. 49 rinkimų komisijos Rinkėjų papirkimo faktų tyrimo ir papirkimų grupė (Tyrimo grupė), išanalizavusi ir apibendrinusi visą surinktą medžiagą, nustatė, kad 2017 m. balandžio 8-21 dienomis socialiniame tinkle Facebook S. Rasalo paskyroje buvo patalpinta politinė reklama: „Valgykite kavinėje pas Gedą ir balsuokite už Luką Pakeltį".

Tyrimo grupė, įvertino socialiniame tinkle S. Rasalo paskleistą politinę reklamą balsuoti už L. Pakeltį ir kavinės „Pas Gedą" administracijos ir kandidato L. Pakelčio atstovo rinkimams S. Rasalo paaiškinimus. Nustatyta, kad S. Rasalas savo socialinio tinklo Facebook paskyroje paskelbė įrašą „Valgykite kavinėje pas Gedą ir balsuokit už Luką Pakeltį. Politinė reklama", tačiau neteikė finansinės ar kitokio pobūdžio paramos kavinėje „Pas Gedą" besimaitinantiems asmenims (klientai už maistą privalėjo susimokėti valgiaraštyje nurodytomis kainomis). Tad Seimo rinkimų įstatymo 5(1) straipsnio 1 dalies nuostatos pažeistos nebuvo.

VRK Politinės reklamos ir papirkimų tyrimo darbo grupė, susipažinusi su Tyrimo grupės parengta išvada ir protokoliniu nutarimu, nusprendė VRK nariams pasiūlyti pritarti išvadai.

Posėdžio metu nuspręsta, kad kiandidato į Seimo narius vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr.49 Luko Pakelčio atstovo rinkimams veiksmai nepažeidė Seimo rinkimų įstatymo 5(1) straipsnio nuostatų.