Seime prisiekė nauja Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Gražina Vickutė

2019-12-05

Šiandien, gruodžio 5 dieną, Seime prisiekė ir nauja Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nare tapo Gražina Vickutė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguota atstovė pakeitė Jonę Valčiukienę, iš komisijos atsistatydinusią dėl asmeninių priežasčių. Praėjusią savaitę už pakeistą VRK sudėtį balsavo 96 Seimo nariai.

Seime prisiekė nauja Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Gražina Vickutė
Vyriausioji rinkimų komisija – Konstitucijoje numatyta nuolat veikianti aukščiausioji institucija, kuri įstatymų numatyta tvarka organizuoja bei vykdo Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus ir rinkimus į Europos Parlamentą, taip pat referendumus.
Pagal Konstituciją, VRK sudaro ir jos sudėtį keičia Seimas. Šiuo metu dirbanti VRK buvo patvirtinta 
2017 m. birželio 22 d. Jos įgaliojimai baigsis po 2020 metų Seimo rinkimų. Nuo 2017 metų pasikeitė keturi VRK nariai.
Pagal Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymą, VRK sudaro Seimas po eilinių ar pirmalaikių Seimo rinkimų praėjus ne mažiau kaip 140 ir ne daugiau kaip 200 dienų.
Teisingumo ministras, Teisininkų draugija ir Respublikos Prezidentas į Vyriausiąją rinkimų komisiją pasiūlo po du asmenis, o Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje gavusios partijos (koalicijos) – po vieną atstovą nuo iškeltų kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo). Visi VRK nariai privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; teisingumo ministro ir Teisininkų draugijos pasiūlytieji – teisės krypties, o parlamentinių partijų deleguotiesiems keliamas darbo rinkimų komisijose patirties reikalavimas. Jeigu politinių partijų (koalicijų) atstovų Komisijoje yra daugiau nei šeši, VRK padidinama po lygiai iš teisingumo ministro ir Teisininkų draugijos pasiūlytų kandidatūrų.
VRK narius ir jos pirmininką slaptu balsavimu skiria Seimas.
 
 
Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6528
El. p.: komunikacija@vrk.lt