Savo patirtį kontroliuojant partijų finansavimą Lietuva perteikia moldavams

2015-11-23

Vakar su oficialiu vizitu į Vilnių atvyko Moldovos Respublikos centrinės rinkimų komisijos (CRK) delegacija, vadovaujama jos pirmininko dr. Jurio Čokano (Iurie Ciocan).

Savo patirtį kontroliuojant partijų finansavimą Lietuva perteikia moldavams

Delegacijoje – CRK Finansų, Teisės ir Informacinių technologijų departamentų vadovai Lilijana Voitikovschi (Liliana Voiticovschi), Julijanas Koročis (Iulian Corotchi) ir Aleksandras Balmosas (Alexandru Balmos), Partijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Kristina Otel (Cristina Otel) bei Jungtinių Tautų Vystymo programos (UNDP) Moldovoje projektų vadovė Eva Bounegru.

Pirmadienį svečių delegaciją priėmė Vyriausiosios rinkimų komiteto (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Pokalbyje dalyvavo VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės (PPPKFK) bei Finansų skyrių darbuotojai. Aptartas moldavų rengiamo reglamento projektas ir rekomendacijos, kurias lietuviai teikė kolegoms, kalbėta apie mūsų šalies rinkimų komisijų finansavimą – sąmatos sudarymo principus, darbo laiko apskaitą, užmokestį, rengiamus patikrinimus.

Moldavai siekia sukurti efektyvų politinių partijų finansavimo iš valstybės biudžeto mechanizmą. Lietuviai dalijasi mūsų šalies patirtimi politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės srityje. Nors Politinių partijų įstatymo pakeitimas, numatantis partijų finansavimą biudžeto lėšomis, Moldovoje įsigaliojo daugiau kaip prieš pusmetį, realiai jokių norminių aktų, kuriais būtų įgyvendintos šio įstatymo nuostatos, nėra parengta.

Moldovos CRK kvietimu, prieš porą mėnesių šioje šalyje lankėsi PPPKFK skyriaus vedėja Lina Petronienė ir vyriausioji specialistė Laima Lazauskienė. VRK atstovės dalijosi patirtimi, kokiais principais vadovaujantis politinėms partijoms skirstomos lėšos iš valstybės biudžeto, kaip jos naudojamos, apskaitomos, kaip už jų panaudojimą atsiskaitoma ir kaip šis procesas kontroliuojamas. Algoritmas, pagal kurį Lietuvoje politinėms partijoms iš valstybės biudžeto skirstomos lėšos, numatytas Politinių partijų įstatyme ir taikomas nuo 2000 metų. Šiame įstatyme numatyta, kam šios lėšos gali būti naudojamos ir kaip tai kontroliuojama.

Visas VRK atstovių bei Moldovos CRK delegacijos kelionės išlaidas padengia Moldova iš UNDP.

Vizito metu moldavų delegacijos laukia susitikimai ir dalykiški pokalbiai Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Teisingumo ministerijoje, Auditorių rūmuose, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir Policijos departamente.

VRK ir Moldovos CRK palaiko dalykiškus santykius. Tarp kitų užsienio delegacijų, atvykusių stebėti šiemet kovo 1 d. vykusių savivaldybių tarybų rinkimų, buvo ir moldavų. Šiemet birželį savivaldos rinkimus Moldovoje stebėjo VRK narės Živilė Verbylaitė ir Svetlana Misevičienė.

1990-ųjų gegužę Moldovos, tebebuvusios SSRS dalimi, parlamentas pirmasis pasaulyje paskelbė pripažįstąs tuomet vos prieš keletą mėnesių atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Pačios Moldovos nepriklausomybė buvo paskelbta 1991 m. rugpjūčio 27 d.

Lietuva ir Moldova diplomatinius santykius užmezgė 1992-ųjų liepą. Nuolat stiprindama dvišalį bendradarbiavimą, Lietuva perduoda Moldovai savo patirtį eurointegracijos srityje, vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus, skirtus padėti partnerei įgyvendinti ES ir Moldovos veiksmų plano nuostatas. Nors ir priklausydama Nepriklausomų Valstybių Sandraugai (nuo 1991-ųjų gruodžio), Moldova siekia narystės ES.

Moldovos delegacija prie VRK pastato (pirmasis iš kairės – J. Čokanas) Linos Petronienės nuotr.