Savivaldybių tarybose vyksta nuolatinė narių kaita

2019-11-06

2019 m. kovo 3 d. vyko savivaldybių tarybų rinkimai, kuriuose buvo išrinkti 1 502 savivaldybių tarybų nariai, įskaitant 60 savivaldybių merų. Rinkimuose buvo užregistruoti 13 666 kandidatai. Iš viso buvo užregistruoti 465 kandidatų sąrašai, iš jų: 364 partijų sąrašai, 87 visuomeniniai rinkimų komitetai, 14 partijų koalicijų.

Savivaldybių tarybose vyksta nuolatinė narių kaita

Savivaldybių tarybų rinkimuose, kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai kandidatų kėlė Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Nuo jos ne daug atsiliko Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS), Darbo partija (DP), Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų šeimų sąjunga" (KKŠS) ir Partija Tvarka ir teisingumas (PTT). Šios partijos ir po savivaldybių tarybų rinkimų gavo didžiausią mandatų skaičių (TS-LKD – 274 mandatai; LSDP – 274; LVŽS – 223; LRLS – 126; DP – 62; KKŠS – 54, PPT – 54). Šiais metais rinkimuose 317 mandatų (daugiau nei penktadalį nuo visų mandatų) gavo visuomeninių rinkimų komitetų kelti kandidatai.

70,6 proc. 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimuose išrinktų tarybų narių sudarė vyrai ir 29,4 proc. moterys.

Praėjus aštuoniems mėnesiams nuo 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų, š. m. spalio 31 dienos duomenimis, 91 asmuo atsisakė ar neteko savivaldybės tarybos nario mandato.

Savivaldybių tarybų narių kaita ir jos priežastys

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Įstatymas) 88 straipsnyje numatyta, kad, savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, kai jis:

  • atsistatydina pagal savivaldybės tarybos nario pareiškimą atsistatydinti;
  • atsistatydina prieš pradėdamas eiti pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis;
  • be pateisinamos priežasties praleidžia iš eilės tris savivaldybės tarybos posėdžius;
  • įsiteisėja teismo apkaltinamasis nuosprendis;
  • išvyksta nuolat gyventi už savivaldybės, kurios tarybos nariu yra išrinktas, teritorijos ribų;
  • miršta;
  • pradeda eiti pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, ir šių pareigų neatsisako;
  • išrenkamas Lietuvos Respublikos Seimo nariu ir kitais pagrindais.

Didžiausia tarybos narių kaita pastebima Rokiškio, Anykščių, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėse (po 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų pasikeitė po 4 tarybos narius). Net 12 savivaldybių (Alytaus rajono, Druskininkų, Elektrėnų, Kauno rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Rietavo, Šiaulių miesto, Trakų rajono ir Vilniaus rajono) nesikeitė nei vienas savivaldybės tarybos narys.

Daugiausia tarybos narių mandatų atsisakė ar šio mandato neteko asmenys, išrinkti pagal LSDP iškeltų kandidatų sąrašą. (22 asmenys LSDP, 18 – TS-LKD, 11 – LVŽS).

Pasiskirstymas pagal lytį ir amžių

Palyginus, kiek per 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimus buvo išrinkta moterų, ir kiek šiai dienai savivaldybėse dirba tarybų narių moterų, pastebima, jog savivaldybių tarybų narių moterų skaičius iki š. m. spalio mėnesio pabaigos padidėjo 1 proc. (15 moterų), tačiau daugumą, t. y. 69,64 proc. (1046 asmenys), savivaldybių tarybų narių sudaro vyrai.

Atlikus savivaldybių tarybų narių moterų ir vyrų santykio 60-tyje savivaldybių analizę, paaiškėjo, kad daugumoje savivaldybių tarybų narių vyrų yra beveik tris kartus daugiau nei moterų. Tačiau, kai kuriose savivaldybėse tarybų narių moterų ir tarybų narių vyrų santykis yra panašus. Pavyzdžiui, Birštono savivaldybėje yra 8 tarybos narės moterys ir 7 vyrai, Šalčininkų rajono savivaldybėje 13 tarybos narių moterų ir 12 vyrų, Trakų rajono savivaldybėje 12 tarybos narių moterų ir 13 vyrų. Kai kuriose savivaldybėse tarybos narių moterų ir vyrų santykis yra ženklesnis. Pavyzdžiui, Rietavo rajono savivaldybėje tarybos narių moterų yra 2, o likusieji 15 tarybos narių – vyrai. Utenos rajono savivaldybėje 3 moterys ir 22 vyrai, Marijampolės, Druskininkų, Kalvarijos ir Skuodo rajono savivaldybėse po 4 moteris ir atitinkamai 23 (Marijampolės), 21 (Druskininkų) ir po 17 (Marijampolės ir Skuodo rajono) narių vyrų.

Analizė atskleidė, jog šiuo metu savivaldybių tarybų narių amžiaus vidurkis (tiek moterų, tiek vyrų) yra 51 metai ir 9 mėnesiai. Beveik trečdalis (31,6 proc.) tarybų narių patenka į amžiaus grupę nuo 55 iki 64 metų. Tarybos nariai, patenkantys į amžiaus grupę nuo 45 iki 54 metų, sudaro apie 24,6 proc. 18,4 procento tarybų narių patenka į amžiaus grupę nuo 35 iki 44 metų. Jaunesnių (t. y. savivaldybių tarybų narių, patenkančių į amžiaus grupę nuo 25 iki 34 m., bei vyresnių (patenkančių į amžiaus grupę nuo 65 iki 74 metų) tarybų narių yra panašus skaičius (atitinkamai apie 10,7 proc. ir 12,8 proc.). Mažiausiai savivaldybių tarybų narių, apie 1 procentą, patenka į amžiaus grupes iki 24 m. ir 75 m. ir daugiau.

Šalyje jauniausia ir vyriausia iš visų šiuo metu tarybos nario pareigas einančių moterų yra 18 ir 84 metų amžiaus.

Populiariausi vardai

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių kandidatų sąrašuose populiariausi buvo Vytautas, Kęstutis, Jonas, Saulius, Darius. Daugiausiai kandidačių moterų tuomet buvo Daivų, Linų, Jurgitų, Irenų, Rasų.

Šiuo metu pareigas einančių tarybų narių populiariausi vardai ir pavardės, lyginant su pavasaryje dalyvavusių kandidatų vardais yra nežymiai pasikeitę. Populiariausių vyriškų vardų penketukas yra Kęstutis, Vytautas, Jonas, Arūnas ir Antanas. Tarp savivaldybių tarybų narių moterų daugiausia Daivų, Nijolių, Irenų, Jūračių ir Linų.