Ryklių žvejybą dėl pelekų siekiančiai uždrausti Europos piliečių iniciatyvai išduotas sertifikatas

2022-05-05

Gegužės 5 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) Europos Sąjungos piliečių iniciatyvai „Uždrauskime ryklių žvejybą dėl pelekų – uždrauskime prekybą jais" (angl. „Stop Finning – Stop the Trade") išdavė sertifikatą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos piliečių pritarimo parašų skaičių.

Ryklių žvejybą dėl pelekų siekiančiai uždrausti Europos piliečių iniciatyvai išduotas sertifikatas

Šia Europos piliečių iniciatyva siekiama nutraukti prekybą pelekais Europos Sąjungoje, įskaitant pelekų importą, eksportą ir tranzitą, išskyrus tuos atvejus, kai pelekai dar nenupjauti nuo gyvūno kūno. 

Taip pat šios iniciatyvos atstovai kviečia ES institucijas priimti atitinkamus teisės aktus ir išplėsti ES reglamento Nr. 605/2013 taikymo sritį, kad jis apimtų taip pat ir prekybą pelekais bei prašo Europos Komisijos parengti naują reglamentą, pagal kurį sąvoka „nenupjauti pelekai" būtų taikoma visai prekybai rykliais bei rajomis Europos Sąjungoje. 

Šios Europos piliečių iniciatyvos koordinatorių teigimu, „Europos Sąjunga yra viena didžiausių pelekų eksportuotojų ir svarbus pasaulinės prekybos pelekais tranzito centras. Taip pat ji yra svarbi ryklių išteklių naudotoja, o patikrinimų jūroje atliekama nedaug, todėl pelekai vis dar neteisėtai būna laikomi laivuose, perkraunami arba iškraunami Europos Sąjungoje"

Šiai iniciatyvai pavyko surinkti daugiau kaip 1 mln. 200 tūkst. ES piliečių pritarimo parašų 27 ES valstybėse, kurios yra įpareigotos patikrinti juos iki š. m. liepos 20 d.   

Europos Komisija perdavė VRK 987 elektroninius pritarimo šiai iniciatyvai pareiškimus, kuriuos Europos Komisijos interneto svetainėje pateikė Lietuvos Respublikos piliečiai. 

Patikrinusi juos pagal Gyventojų registro duomenis, VRK nustatė tam tikrų neatitikimų: 14 atvejų piliečiai įrašė netikslius asmens kodo duomenis, 8 pritarimo pareiškimus buvo pateikę ne Lietuvos Respublikos piliečiai, o 5 atvejais nurodyta asmens pavardė nesutapo su Gyventojų registro duomenimis. 

Savo sprendimu VRK pripažino, kad Europos Sąjungos piliečių iniciatyva „Uždrauskime ryklių žvejybą dėl pelekų – uždrauskime prekybą jais" (Europos Komisijos registracijos numeris: ECI(2020)000001; registracijos data – 2020 m. sausio 2 d.) surinko 960 galiojančių Lietuvos Respublikos piliečių pritarimo pareiškimų bei išdavė sertifikatą taip patvirtinama galiojančių pritarimo pareiškimų skaičių.  

Primename, kad Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę paremti šiuo metu pritarimo parašus renkančias iniciatyvas Europos Komisijos interneto puslapyje. ES piliečių iniciatyvų sąrašas publikuojamas ČIA

Tam, kad dėl Europos piliečių iniciatyvos būtų pradedamas ES politikos formavimas, reikia, kad ES piliečiai, gyvenantys bent 7 skirtingose valstybėse narėse, ir sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, per vienerius metus surinktų ne mažiau kaip vieną milijoną iniciatyvą palaikančių piliečių pritarimo pareiškimų. 

Lietuvoje už Europos piliečių iniciatyvų koordinavimą yra atsakinga Vyriausioji rinkimų komisija.  

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt