Rugpjūčio 31-oji – paskutinė diena viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams teikti pirmines deklaracijas apie paskleistą politinę reklamą

2017-08-30

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nustatyta, jog politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai elektroninių ryšių priemonėmis Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) privalo pateikti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją du (tris) kartus: likus 10 dienų iki rinkimų dienos (likus 5 dienoms – jeigu vyksta pakartotinis balsavimas) ir ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos.

Rugpjūčio 31-oji – paskutinė diena viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams teikti pirmines deklaracijas apie paskleistą politinę reklamą

Pirmąsias deklaracijas apie 2017 m. rugsėjo 10 d. naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų politinės kampanijos metu paskleistą politinę reklamą viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai privalo pateikti VRK iki šio ketvirtadienio, t. y. iki rugpjūčio 31 d. Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijose nurodomas politinės kampanijos dalyvis, kurio interesais politinė reklama buvo paskleista, asmuo, užsakęs parengti ar paskleisti politinę reklamą, politinės reklamos pavadinimas, data, forma, kiekis, apimtis, kurie iš deklaruotų įkainių buvo taikyti, politinės reklamos kaina ir informacija apie jos apmokėjimą.

Tokiomis pačiomis datomis, kaip numatyta minėto įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, Marijampolės savivaldybės rinkimų komisija privalo pateikti VRK Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitas, kuriose nurodoma visa politinės reklamos stebėsenos savivaldybės teritorijoje metu užfiksuota politinė reklama.

Jeigu rugsėjo 24 d. vyks pakartotinis naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų balsavimas, Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos ir Politinės reklamos stebėsenos duomenų stebėsenos duomenų ataskaita turės būti pateikta dar kartą iki rugsėjo 20 d. Pasibaigus rinkimams, ne vėliau kaip iki spalio 26 d. VRK turi būti pateiktos galutinės deklaracijos ir ataskaita.

Informacija apie teikiamas Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijas ir Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitas skelbiama ir nuolat atnaujinama VRK interneto svetainėje.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942,
el. p.: komunikacija@vrk.lt