Rinkimų užstato grąžinimo sąlygos – palankios partijoms ar rinkimų komitetams, bet ne patiems kandidatams

2015-07-17

Partijos ir rinkimų komitetai, savo keliamų kandidatų sąraše turėję nors vieną tokį, kuris ėjo su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamas pareigas ir jų neatsisakė išrinktas į tarybą iki pirmojo jos posėdžio, praras ne už visą sąrašą sumokėtą rinkimų užstatą.

Rinkimų užstato grąžinimo sąlygos – palankios partijoms ar rinkimų komitetams,  bet ne patiems kandidatams

Toks Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 39 str. 5 d. pakeitimas įsigaliojo pernai gruodžio 16 dieną.

Pagal šį įstatymą, keliant kandidatų sąrašą, kandidatą į merus, kiekvienoje savivaldybėje mokamas rinkimų užstatas, kuris priklauso nuo paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio, t. y. 2 356 Lt, arba 682,35 Eur. Rinkimų užstatas vienam kandidatų sąrašui kartu keliant kandidatą į merus, tik keliamam kandidatų sąrašui arba tik keliamam ar išsikeliančiam kandidatui į merus įregistruoti yra 1 VMDU dydžio. Nauja šiuose rinkimuose yra tai, kad jeigu partijos ar rinkimų komiteto keliamame kandidatų sąraše yra įrašyti kandidatai, einantys pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, rinkimų užstatas už kiekvieną tokį kandidatą – dviejų VMDU dydžio.

Pasibaigus politinės kampanijos laikotarpiui, Vyriausioji rinkimų komisija grąžina rinkimų užstatus juos sumokėjusioms partijoms ar išsikėlusiems kandidatams į merus, jeigu politinės kampanijos dalyvis įstatyme nustatytais terminais pateikė politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, jos priedus bei išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus; jeigu kandidatai nepažeidė draudimo papirkti rinkėjus; jeigu kandidatas į merus ar kandidatų sąrašas surinko ne mažiau kaip 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų; jeigu išrinktas asmuo, kuris eina pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, iki savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio dienos neatsisako savivaldybės tarybos nario mandato.

Paskutiniu atveju, pagal anksčiau galiojusią Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 39 str. 5 d. 4 p. nuostatą, nors vienam į sąrašą įrašytam kandidatui atsisakius mandato, partija ar rinkimų komitetas būtų praradęs visą už sąrašą sumokėtą užstatą, įskaitant jo dalį, sumokėtą už nesuderinamas pareigas.

Įsigaliojus minėto įstatymo 39 str. pakeitimo įstatymui, šio straipsnio 5 d. 4 punktas pripažintas netekusiu galios. Už kandidatų sąraše buvusius kandidatus, einančius su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamas pareigas, sumokėtas užstatas, nustatant už kiekvieną kandidatą atskirai, grąžinamas jį sumokėjusiai partijai, rinkimų komitetui ar kandidatui, jeigu užstatas tampa grąžintinu pagal šio straipsnio 5 d. 1–3 punktus.

Pagal naująją Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatą, asmeninė atsakomybė tenka kandidatui, už kurį buvo sumokėtas dvigubo dydžio (t. y. 4 712 Lt, arba 1 364,70 Eur) rinkimų užstatas. Išrinkus tokį kandidatą į savivaldybės tarybą ir jam neatsisakius su tarybos nario pareigomis nesuderinamų einamų pareigų, prarandama ir į valstybės biudžetą pervedama būtent ši sumokėto rinkimų užstato dalis.