Rinkimų apygardų ribų keitimas – teisės profesoriaus iš JAV akimis

2015-11-10

Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) lankėsi žinomas Jungtinių Valstijų teisininkas, Hamlino (Hamline) universiteto (Minesotos valstija) profesorius Deividas Šulcas (David Schultz).

Rinkimų apygardų ribų keitimas – teisės profesoriaus iš JAV akimis

Svečią priėmė ir su juo kalbėjosi VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Pokalbyje dalyvavo VRK pirmininko pavaduotoja Laura Matjošaitytė bei Mykolo Riomerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė.

Prof. D. Šulcas papasakojo apie principus, kurie taikomi formuojant bei keičiant rinkimų apygardų ribas Jungtinėse Valstijose.

Savo ruožtu, VRK vadovas supažindino svečią su Seimo rinkimų įstatymu, kuriame numatyti apygardų sudarymo ir keitimo pagrindai, papasakojo apie pateiktus ir svarstomus projektus juos keisti.

Prof. D. Šulcas domėjosi politinių partijų ir politinių partijų finansavimo kontrolės mechanizmu. Jis pabrėžė, kad šiuos procesus kontroliuojantis įstatymas Lietuvoje – kur kas griežtesnis lyginant su JAV. Be to, svečias atkreipė dėmesį, kad mūsų rinkimų teisė yra gerokai platesnė ir demokratiškesnė, į elektroninį rinkėjų sąrašą asmenys įtraukiami automatiškai, pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Tuo tarpu Jungtinėse Valstijose tam reikalingas piliečio prašymas.

Svarbiausios prof. D. Šulco tyrinėjimų sritys – konstitucinė teisė, teisės ir visuomenės santykis, rinkimų teisė, viešoji politika. Lietuvoje jis vieši jau nebe pirmą kartą – 2008 m., kaip JAV valstybės departamento lektorius, lankėsi trijose Baltijos šalyse, taip pat Suomijoje, kur skaitė paskaitas apie Amerikos politiką ir rinkimų sistemą. Beje, savo LLM (postudijinį teisės magistro laipsnį) gavo Londono universitete, kuriame gilinosi, be kita ko, į Europos Sąjungos teisę.

Ketvirtadienį, lapkričio 12 d., 14 val. Lietuvos teisės institute (Ankštoji g. 1A Vilniuje) rengiama prof. D. Šulco paskaita-diskusija. Svečias iš JAV skaitys paskaitą apie rinkimų apygardų keitimo praktiką, skirtingų rinkimų sistemų privalumus ir trūkumus bei interesų konflikto vengimą politikams.

Tiems, kurie domisi politika, vertėtų paklausyti, ką apie rinkimų apygardų ribų keitimą mano prof. D. Šulcas, kuris aptars tokių ribų keitimo praktiką, manipuliavimą jas nustatant (angl. gerrymandering), skirtingų rinkimų sistemų teigiamas ir neigiamas puses.

Profesorius taip pat ketina aptarti išrinktų politikų interesų konflikto išvengimo būdus. Svečias iš JAV pristatys savo šalies praktiką atskiriant išrinktų politikų turtą, kad nebūtų daroma įtaka dėl jo, taip pat išdėstys savo viziją, ką būtų galima padaryti Lietuvoje.

Pageidaujantys dalyvauti prof. D. Šulco paskaitoje, dėl riboto vietų skaičiaus turėtų iš anksto registruotis ČIA.

Redos Daniškevičiūtės nuotraukoje – susitikimo akimirka VRK: (iš kairės) D. Šulcas, I. Deviatnikovaitė, L. Matjošaitytė, Z. Vaigauskas.