2017 m. balandžio 23 d. rinkimams planuojama išleisti iki 746 tūkst. Eur.

2017-01-27

Š. m. balandžio 23 d. vyksiantiems merų rinkimams Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse ir Seimo nario Anykščių-Panevėžio vienmandatėje rinkimų apygardoje organizuoti ir vykdyti planuojama išleisti iki 746 tūkst. Eur.

2017 m. balandžio 23 d. rinkimams planuojama išleisti iki 746 tūkst. Eur.

Savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos rajono ir Šakių rajono savivaldybėse organizavimo ir vykdymo išlaidoms numatoma skirti iki 544 tūkst. Eur. Lėšos paskaičiuotos remiantis 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų patirtų išlaidų analize ir įvertinus paslaugų kainų augimą bei sudarytas sutartis su paslaugų teikėjais.

Savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų nariams ir samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui skirta iki 194,5 tūkst. Eur., kartu su socialinio draudimo įmokomis. Didelę išlaidų dalį sudaro įvairūs spaudiniai (rinkimų biuleteniai, plakatai, blankai ir dokumentų spausdinimas), balsuojančiųjų paštu, rinkimų kampanijos audito, kandidatų debatų laidų ir rinkimų išlaidos. Šiems darbams atlikti skirta iki 55,4 tūkst. Eur.

Su Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. Sp-5 „Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos rajono ir Šakių rajono savivaldybėse išlaidų savivaldybių ir rinkimų komisijose" galite susipažinti ČIA.

Naujiems rinkimams į Seimą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje planuojama skirti iki 202 tūkst. Eur. Lėšos paskaičiuotos remiantis 2016 m. Seimo rinkimų patirtų išlaidų analize. Apygardos ir apylinkių rinkimų komisijų ir samdomų darbuotojų, darbo užmokesčiui skirta 93,9 tūkst. Eur., kartu su socialinio draudimo įmokomis.

Kompiuterinių programinių sistemų palaikymas, rinkimų duomenų tvarkymas Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje, š. m. balandžio 23 d. rinkimų metu, planuojama kainuos apie 300 tūkst. Eur.

Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 rinkimų išlaidų apygardos ir apylinkių rinkimų komisijose organizavimui ir vykdymui svarstomas šiandien (š. m. sausio 27 d.), VRK posėdžio metu. Su VRK sprendimu bus galima susipažinti artimiausiu metu.

VRK sprendimai skelbiami Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).