Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai: rinkėjų papirkimas ir jo teisinės pasekmės

2017-09-06

Š. m. rugsėjo 10 d. vyks nauji Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai. Kaip ir prieš kiekvienus rinkimus Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) sulaukia rinkėjų paklausimų, kas laikoma rinkėjų papirkimu, o kas ne.

Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai: rinkėjų papirkimas ir jo teisinės pasekmės

Atkreipiame Jūsų dėmesį kad, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, jog prasidėjus rinkimų politinei kampanijai, tai yra nuo rinkimų datos paskelbimo rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą numatomą kelti kandidatu ar numatantį išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus asmenį, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

Rinkėjų papirkimu nelaikoma spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), taip pat mažareikšmių daiktų (kurių kaina yra iki 1,45 euro), pažymėtų politinės partijos ar kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus, simbolika, deklaruotų VRK jos nustatyta tvarka ir skirtų politinei partijai ar kandidatui į savivaldybės tarybos narius – merus, propaguoti, gaminimas arba neatlygintinas platinimas.

VRK primena, jog Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 90 straipsnio 5 dalis numato, jog rinkėjo balsavimas už atlygį, siūlymasis balsuoti už atlygį ar kurstymas balsuoti už atlygį rinkimuose užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

Baudžiamojo kodekso 172 straipsnio 1 dalis numato, kad tas, kas naudodamas psichinę prievartą arba papirkdamas, arba apgaulės būdu trukdė asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam arba organizavo trukdymą asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Apie galimus rinkėjų papirkimo atvejus prašome pranešti VRK telefonu (8 5) 239 6902, el. paštu rinkim@vrk.lt arba informuoti Policiją bendruoju numeriu 112.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942,
el. p.: komunikacija@vrk.lt