Rinkėjai bus pavežami į rinkimų apylinkes

2017-04-21

Balandžio 23-ją, rinkimų dieną, Jonavos ir Šakių rajonų rinkėjai, kurie gyvena toli nuo rinkimų apylinkės balsavimo patalpų ar dėl kitų priežasčių, galinčių sutrukdyti ten atvykti, bus nemokamai nuvežti balsuoti į rinkimų apylinkes ir parvežti atgal. Rinkėjai balsuoti taip pat bus pavežami ir pakartotinio balsavimo dieną, gegužės 7-ąją.

Rinkėjai bus pavežami į rinkimų apylinkes

Tokią nemokamą paslaugą teikti planuojama 1 tūkstančiui rinkėjų. Sudaryti 77 maršrutai, kurių bendras ilgis (vežant į abi puses) virš 2 tūkst. kilometrų.

Konkretūs maršrutai ir grafikai skelbiami vietovėse (kaimuose, miesteliuose), iš kurios ir į kurią bus vykdomas rinkėjų pavėžėjimas į rinkimų apylinkes balsuoti, taip pat kitose rinkėjams prieinamose vietose, savivaldybių ir apygardų rinkimų komisijų skelbimų lentoje.  Juos taip pat galima rasti ir VRK interneto svetainėje ČIA.

Rinkėjų pavėžėjimo į rinkimų apylinkes balsuoti maršrutai, grafikai ir numatomų naudoti transporto priemonių valstybiniai numeriai perduodami savivaldybės policijos komisariatui.

Kiekviena rinkėjams vežti skirta transporto priemonė turės informacinį lapą, pritvirtintą prie priekinio stiklo. Jame nurodoma, kad vykdomas rinkėjų pavėžėjimas, maršrutas ir jo numeris, važiavimo grafikas, transporto priemonės valstybinis numeris. Informacinis lapas patvirtinamas apygardos rinkimų komisijos antspaudu.

Apygardų ir apylinkių rinkimų komisijos turės kontroliuoti ir užtikrinti, kad rinkėjams vežti skirtose transporto priemonėse nebūtų vykdoma rinkimų agitacija, nebūtų dalijama ar skelbiama agitacinė medžiaga.