Rinkėjai gali paremti kandidatus į Marijampolės savivaldybės tarybos narius – merus

2017-07-05

Š. m. liepos 7 d., penktadienį, baigiasi kandidatų pareiškinių dokumentų Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) priėmimas.

Rinkėjai gali paremti kandidatus į Marijampolės savivaldybės tarybos narius – merus

Pareiškinių dokumentų įteikimas savivaldybės rinkimų komisijai baigsis likus 45 dienos iki rinkimų, t. y. š. m. liepos 27 d., ketvirtadienį. Dokumentai, įteikti pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais dokumentais.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalis numato, kad Marijampolės savivaldybės rinkimų komisija per 3 dienas nuo asmens, kuris išsikelia kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, pareiškinių dokumentų gavimo dienos partijai, rinkimų komitetui, asmeniui, išsikėlusiam kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, išduoda rinkėjų parašų rinkimo lapus.

2017 m. rugsėjo 10 d. naujuose Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose registruoti aštuoni savarankiški politinės kampanijos dalyviai. Pretendentams jau išduodami parašų rinkimo lapai.

Iki š. m. rugpjūčio 1 d. pretendentai į kandidatus turės Marijampolės savivaldybės rinkimų komisijai pateikti 370 jų kandidatavimą palaikančių rinkėjų parašų. Kiekvieną partijos keliamą kandidatą ir save iškėlusį asmenį parašais gali paremti tik Marijampolės savivaldybės rinkėjai. Tik pakankamo rinkėjų palaikymo sulaukęs keliamas ar išsikėlęs asmuo bus įregistruotas kandidatu į Marijampolės savivaldybės tarybos narius – merus.

Parašų lapus kandidatams į Marijampolės savivaldybės tarybos narius – merus, š. m. liepos 5 d. duomenimis, VRK jau išdavė:

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatui Sauliui Skinkiui;

Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatei Irenai Lunskienei;

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatui Kęstučiui Traškevičiui;

ir save išsikėlusiam kandidatui Gintarui Skamaročiui.

Kitiems kandidatams, kurie pateiks pareiškinius dokumentus Marijampolės savivaldybės rinkimų komisijai iki teisės aktuose nustatyto termino pabaigos (t. y. š. m. liepos 7 d.), juos patikrinus ir įregistravus, bus išduoti parašų rinkimo lapai. Rinkėjų parašai renkami popieriniuose ir (ar) elektroniniuose rinkėjų parašų rinkimo lapuose.

Pretendentus į Marijampolės savivaldybės tarybos narius – merus šios savivaldybės nuolatiniai gyventojai turi teisę paremti elektroniniu būdu portale ,,Rinkėjo puslapis", prisijungus ČIA.

Popieriniuose parašų rinkimo lapuose rinkėjų parašus turi teisę rinkti kandidatai arba jų pavedimu kiti rinkėjai. Pažymėtina, kad parašus renkantis asmuo gali juos rinkti tik už vieną kandidatą. Tuo tarpu rinkėjas turi teisę paremti neribotą skaičių pretendentų į kandidatus, priklausančių rinkėjo savivaldybei.

Pažymėtina, kad asmenys, renkantys rinkėjų parašus, privalo rinkėjui prisistatyti ir nurodyti, kokiu tikslu yra renkami šie parašai. Rinkėją įpareigoja rinkimus reglamentuojantys teisės aktai parašų rinkimo lape visus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, paso ar asmens tapatybės kortelės numerį, gyvenamąją vietą) ir pasirašymo datą įrašyti asmeniškai ir pačiam pasirašyti.

Asmens duomenų apsaugos įstatymas įpareigoja asmenis, renkančius rinkėjų parašus, saugoti asmens duomenų paslaptį.

Renkant rinkėjų parašus, draudžiama papirkti rinkėjus, atsilyginti ar žadėti atsilyginti už rinkėjo parašą, naudoti psichologinį ar kitokį smurtą ar kitaip paveikti rinkėjo valią, siekiant, kad rinkėjas pasirašytų ar nepasirašytų rinkėjų parašų rinkimo lape.

Primename, kad 2017 m. rugsėjo 10 d. vyks nauji Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai.