Registruota piliečių iniciatyvinės grupės įstatymų leidybos iniciatyva dėl Konstitucijos 34 straipsnio pakeitimo

2023-10-26

Spalio 26 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) registravo Lietuvos Respublikos piliečių reiškiamą įstatymo leidybos iniciatyvą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnio pakeitimo įstatymo. Šia iniciatyva siekiama įteisinti galimybę, kad savivaldybių tarybų rinkimuose būtų galima balsuoti nuo 16 metų.

Registruota piliečių iniciatyvinės grupės įstatymų leidybos iniciatyva dėl Konstitucijos 34 straipsnio pakeitimo

10 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, sudarė iniciatyvinę grupę piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti. VRK posėdyje taip pat buvo patvirtintas šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktas. Taip pat nustatyta, kad šios piliečių iniciatyvinės grupės koordinatoriai yra Umberto Masi ir Goda Butrimaitė. Jie taip pat bus atsakingi už VRK išduotų piliečių parašų rinkimo lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą.

Iniciatyvinė grupė teikia šį Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimo projektą: 

 

 

 

VRK nustatė, kad šios piliečių iniciatyvos įgyvendinimui reikalingi rinkėjų parašų rinkimo lapai bus išduoti 2023 m. lapkričio 6 d. Taip pat konstatuota, kad iniciatyvinė grupė per keturis mėnesius nuo šio datos, t. y. iki 2024 m. kovo 6 dienos turi surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnio pakeitimo įstatymo. Nuo lapkričio 6 d. už šią piliečių iniciatyvą taip pat bus galima pasirašyti ir elektroniniu būdu VRK informacinių paslaugų portale www.rinkėjopuslapis.lt

Lapai su piliečių parašais turi būti grąžinti į VRK ne vėliau kaip paskutiniąją šio termino dieną, 2024 m. kovo 6 d., iki 17 val.

Per keturis mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, iniciatyvos projektas Seime nesvarstomas.

Surinkus reikiamą parašų skaičių iki nustatytos datos, VRK per 15 dienų nuo jų gavimo dienos patikrins ir suskaičiuos tiek elektroniniu būdu, tiek popieriniuose parašų rinkimo lapuose surinktus parašus. 

Po patikrinimo procedūros, VRK Seimui pateiks išvadą, ar piliečių parašai ir jų rinkimo būdas atitinka teisės aktų reikalavimus. Seime gavus VRK išvadą, kad surinkti parašai atitinka teisės aktų reikalavimus, išvados gavimo dieną įregistruojamas iniciatyvos projektas.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt