Referendumų dėl mažoritarinės rinkimų sistemos įteisinimo iniciatyvinė grupė grąžino parašų rinkimo lapus

2019-07-03

Š. m. liepos 2 d. 17 asmenų iniciatyvinės grupės koordinatoriai Jonas Kaminskas ir Eugenijus Paliokas dėl reikalavimų paskelbti konsultacinius (patariamuosius) referendumus dėl sprendimų ,,Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą" ir ,,Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą" grąžino rinkėjų parašų rinkimo lapus. Iniciatyvinė grupė reikiamo parašų kiekio nesurinko.

Referendumų dėl mažoritarinės rinkimų sistemos įteisinimo iniciatyvinė grupė grąžino parašų rinkimo lapus

Iniciatyvinė grupė nurodė, kad dėl sprendimo ,,Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą" buvo surinkti 765 parašai. Iš jų 488 rinkėjų parašai popieriniuose parašų rinkimų lapuose ir 277 parašai portale „Rinkėjo puslapis". Tuo tarpu dėl sprendimo ,,Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą" buvo surinktas 871 parašas. Iš jų 560 rinkėjų parašų popieriniuose parašų rinkimų lapuose ir 311 parašų portale „Rinkėjo puslapis".

Primename, kad remiantis Referendumo įstatymu per 6 mėnesius, t. y. nuo 2019 m. sausio 3 d. iki 2019 m. liepos 3 d., iniciatyvinė grupė turėjo surinkti 300 000 rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl reikalavimo paskelbti patariamąjį (konsultacinį) referendumą.

Teisės aktai įpareigoja, per 6 mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, tolesnį parašų rinkimą nutraukti ir iniciatyvinei grupei piliečių reikalavimus – pareiškimus perduoti Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt