Referendumo iniciatyva dėl Konstitucijos keitimo nesulaukė rinkėjų palaikymo

2023-10-26

Spalio 26 d. piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriai, siekiantys inicijuoti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, pristatė Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) parašų rinkimo lapus.

Referendumo iniciatyva dėl Konstitucijos keitimo nesulaukė rinkėjų palaikymo

Taip užbaigtas 6 mėnesius trukęs laikotarpis, kai piliečių referendumo iniciatyvinė grupė turėjo surinkti 300 tūkstančių minėtų Konstitucijos straipsnių pakeitimą palaikančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų. 

Referendumo iniciatyvos koordinatoriai spalio 26 d. į VRK pristatė 4 000 neišpakuotų parašų rinkimo lapų deklaruodami, kad nesurinko nė vieno balsavimo teisę turinčio Lietuvos Respublikos piliečio parašo popieriniuose parašų rinkimo lapuose. Dar 3 000 parašų rinkimų lapų nebuvo pristatyta. Juos įsipareigota atvežti į VRK iki spalio 27 d. 

Taip pat buvo konstatuota, kad 2023 m. spalio 26 d. duomenimis, VRK administruojamame elektroninių paslaugų portale „Rinkėjo puslapis" už šią referendumo iniciatyvą 744 rinkėjai pasirašė elektroniniu būdu. 

Šios referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriumi grupės teikimu buvo paskirtas Nerijus Cibulskis. Koordinatorius buvo atsakingas už VRK išduotų piliečių parašų rinkimo lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą. 

Parašų perdavimo VRK metu buvo surašytas Rinkėjų parašų rinkimo lapų grąžinimo aktas ir fiksuotas „Rinkėjo puslapyje" internetu pateiktų parašų skaičius.

7 000 parašų rinkimo lapų šios iniciatyvos koordinatoriams VRK išdavė 2022 m. balandžio 27 d. Jie visi turėjo būti grąžinti į VRK, nepriklausomai nuo to, ar buvo užpildyti iniciatyvą palaikančių rinkėjų parašais, ar ne.   

Inicijuodama referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo piliečių iniciatyvinė grupė siekė sumažinti referendumui skelbti reikalingų parašų skaičių nuo 300 iki 50 tūkstančių. 

Šios grupės atstovai siekė pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę." 

Taip pat buvo siekta pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 50 tūkstančių rinkėjų."

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt