Pristatomi tyrimo apie veiksnius, lėmusius rinkėjų apsisprendimą balsuoti 2016 m. Seimo rinkimuose, rezultatai

2017-02-28

Š. m. kovo 9 d. (ketvirtadienį), 10 val., Vyriausioji rinkimų komisija organizuoja mokslinio tyrimo ,,2016 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Psichologinis tyrimas: piliečių požiūris į politines partijas ir sprendimo balsuoti veiksniai" pristatymą. Tyrimas buvo atliktas Vilniaus universiteto mokslininkų, bendradarbiavusių su Vyriausiąja rinkimų komisija. Tyrimą atliko Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros prof. dr. Gintautas Valickas ir doktorantas Tomas Maceina, kuris ir pristatys tyrimo rezultatus.

Pristatomi tyrimo apie veiksnius, lėmusius rinkėjų apsisprendimą balsuoti 2016 m. Seimo rinkimuose, rezultatai

Atlikto mokslinio tyrimo rezultatus galima sugrupuoti į tris dalis. Renginyje bus pristatoma kiekviena jų atskirai:  

Pirmoje dalyje pristatomi 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose balsavusių ir nebalsavusių piliečių pasitikėjimo kai kuriomis politinėmis partijomis skirtumai. Atskleidžiama, kaip piliečių grupės vertina įvairių politinių partijų atstovų kvalifikaciją, sąžiningumą ir lyderystę.

Antroje dalyje pateikiami tautinės daugumos (lietuvių) ir tautinių mažumų (rusų, lenkų ir kt.) rinkėjų pasitikėjimo kai kuriomis politinėmis partijomis skirtumai. Gauti rezultatai, rodantys, kaip skirtingų tautybių rinkėjai vertina skirtingų tautybių (lietuvių, rusų ir lenkų) kandidatų į Seimą kvalifikaciją, sąžiningumą ir lyderystę.

Trečioje dalyje pristatomi du psichologiniai modeliai. Pirmasis modelis skirtas prognozuoti piliečių sprendimą balsuoti Seimo rinkimuose, atsižvelgiant į įvairius demografinius veiksnius, politinį išprusimą ir teigiamą požiūrį į kai kurias politines partijas. Antrasis – skirtas paaiškinti rinkėjų pasitikėjimo Lietuvos Respublikos partine sistema veiksnius.

Tyrimo pristatymas vyks Lietuvos Respublikos Seimo III rūmuose esančioje Europos informacijos biuro salėje (Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, Vilnius).

Su renginio programa galima susipažinti ČIA.