Priimtas sprendimas dėl Antikorupcinės N. Puteikio ir K. Krivicko koalicijos reklaminio leidinio „Neleisime valdžiai toliau vogti ir tyčiotis iš Lietuvos žmonių" išlaidų

2017-07-25

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) š. m. birželio 6 d. gavo Lietuvos centro partijos pirmininko Naglio Puteikio prašymą leisti jo 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodytą skolos įsipareigojimą (6 300 Eur) apmokėti iš Lietuvos centro partijos einamosios sąskaitos.

Priimtas sprendimas dėl Antikorupcinės N. Puteikio ir K. Krivicko koalicijos reklaminio leidinio „Neleisime valdžiai toliau vogti ir tyčiotis iš Lietuvos žmonių

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Įstatymas) 18 str. numatyta, kad politinė partija turi teisę padengti įsiskolinimus tik iš partijai nuosavybės teise priklausančio turto, gaunamų aukų ir politinei partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o kiti politinės kampanijos dalyviai – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų. Todėl N. Puteikio prašymas susijęs su tuo, kas turi padengti skolos įsipareigojimus.

Peržiūrėjus Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir pateiktus dokumentus, nustatyta, kad 6 300 Eur skola yra susidariusi pagal 2016 m. spalio 5 d. UAB „Lietuvos ryto spaustuvė" išrašytą sąskaitą faktūrą N. Puteikio vardu (kaip savarankiško politinės kampanijos dalyvio), kurios suma – 10 560,88 Eur, reklaminio leidinio tiražas – 670 000 egz. Dalį sąskaitoje nurodytos sumos (4 260,88 Eur) N. Puteikis yra sumokėjęs iš savo politinės kampanijos sąskaitos ir tai nurodyta jo politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje.

N. Puteikis VRK pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad rinkimų metu įvyko organizacinė klaida, ši sąskaita turėjo būti išrašyta ne jam, o Lietuvos centro partijai. Paskutiniame leidinio puslapyje pažymėta: „Politinė reklama. Bus apmokėta iš specialiosios Lietuvos centro partijos rinkimų sąskaitos".

Peržiūrėjus leidinį „Neleisime valdžiai toliau vogti ir tyčiotis iš Lietuvos žmonių", nustatyta, kad tai yra Antikorupcinės N. Puteikio ir K. Krivicko koalicijos, kurią sudarė Lietuvos centro ir Lietuvos pensininkų partijos, registruotos savarankiškomis dalyvėmis, politinės reklamos leidinys. VRK buvo pateikta ir UAB „Lietuvos ryto spaustuvė" Lietuvos pensininkų partijos vardu išrašyta sąskaita faktūra.

Kadangi pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus surinktą informaciją, dėl aptariamo leidinio išleidimo tarėsi Lietuvos centro partijos kandidatas Kristupas Augustas Krivickas, tačiau nėra duomenų, jog Lietuvos pensininkų partija dalyvavo rengiant reklaminį leidinį, derinant jo turinį, apimtį bei tiražą, VRK nuomone nėra pagrindo pripažinti 998,25 Eur sumos Lietuvos pensininkų partijos 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis. Šios išlaidos laikytinos Lietuvos centro partijos politinės kampanijos išlaidomis.

VRK nariai Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus pateiktai pažymai „Dėl išlaidų 2016 m. Seimo rinkimų Antikorupcinės N. Puteikio ir K. Krivicko koalicijos „Neleisime valdžiai toliau vogti ir tyčiotis iš Lietuvos žmonių" reklaminiam leidiniui" pritarė vienbalsiai. VRK nariai 2017 m. liepos 25 d. posėdžio metu nusprendė:

1. Pripažinti Lietuvos centro partijos 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis 998,25 Eur sumą pagal 2016 m. spalio 5 d. UAB „Lietuvos ryto spaustuvė" sąskaitą faktūrą, išrašytą Lietuvos pensininkų partijai.

2. Pripažinti Lietuvos centro partijos 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis neapmokėtą UAB „Lietuvos ryto spaustuvė" sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos dalį, t. y. 6 300 Eur.

3. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui atitinkamai tikslinti Lietuvos centro partijos ir tuometinio kandidato Naglio Puteikio 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščius ir ataskaitas.

 

Informaciją parengė:
Jūratė Sokolova
Mokymų ir komunikacijos skyrius
el. p.: jurate.sokolova@vrk.lt