Priimtas sprendimas dėl Darbo partijos prašymų

2019-05-09

Š. m. gegužės 9 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu (įstatymas) ir atsižvelgdama į Vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą ir VRK darbo grupės išvadą, ir iš dalies į VRK darbo grupės 2018 m. lapkričio 29 d. išvadą „Dėl 2004 m., 2005 m., ir 2006 m. valstybės biudžeto dotacijų skyrimo Darbo partijai" priėmė sprendimą dėl Darbo partijos prašymų.

Priimtas sprendimas dėl Darbo partijos prašymų

VRK nusprendė netenkinti Darbo partijos prašymo dėl biudžeto dotacijų sumų, Darbo partijos gautų, bet teismo sprendimu į Lietuvos valstybės biudžetą pervestų lėšų grąžinimo (išmokėjimo) Darbo partijai.

Atsižvelgiant į tai, buvo pripažinta, kad, paaiškėjus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 30 d. nutartyje konstatuotoms naujoms aplinkybėms, Darbo partija 2004, 2005 ir 2006 metų metinėse finansinių veiklų deklaracijose nurodžiusi tikrovės neatitinkančius duomenis apie Darbo partijos, kaip juridinio asmens, veiklą ir turtą (pajamas ir išlaidas), šiurkščiai pažeidė Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą.

Buvo pavesta sankcijas už Darbo partijos padarytus šiurkščius įstatymo pažeidimus skyrimo klausimą spręsti politinėms partijoms skirstant 2019 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus.

Politinių partijų įstatymas nustato, kad sprendimą, ar politinė partija padarė šiurkštų šio įstatymo pažeidimą, politinė partija per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo turi teisę apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt