Priimtas sprendimas dėl dalies 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvių patikrinimo

2019-05-09

Š. m. gegužės 9 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vadovaudamasi Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu (įstatymas), Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus (skyrius) 2019 m. gegužės 8 d. pažymą, priėmė sprendimą dėl dalies 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvių patikrinimo.

Priimtas sprendimas dėl dalies 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvių patikrinimo

Tikrinta 15 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, kurie Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodė negavę arba gavę pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių ne daugiau kaip 50 eurų ir nepatyrę  arba patyrę politinės kampanijos išlaidų ne daugiau kaip 50 eurų. Likusius politinės kampanijos dalyvius tikrina nepriklausomi auditoriai, jų ataskaitos dėl pastebėtų faktų bus skelbiamos VRK svetainėje.

Nuspręsta pavesti skyriui įtraukti į visuomeninio rinkimų komiteto „Už Raseinių kraštą, kuriuo didžiuojamės" politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį ir Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą tikrinimo metu nustatytas politinės reklamos išlaidas ( 412,14 Eur). Pripažinta, kad šis komitetas, politinės kampanijos metu užsakydamas politinę reklamą" neužsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu, pažeidė įstatymą.

Taip pat buvo konstatuota, kad visuomeniniam rinkimų komitetui „Ukmergė mano širdyje" nepateikus politinės kampanijos banko sąskaitos išrašo, negalima pasisakyti, ar šio politinės kampanijos dalyvio ataskaita yra teisinga.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt