Prie Negyvosios jūros – apie rinkėjų sąrašų sudarymą

2015-11-04

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narys Rokas Stabingis Vidurio ir Rytų Europos rinkimų vadovų asociacijos (ACEEEO) kvietimu dalyvavo Jordanijoje, Negyvosios jūros regione, vykusiame arabų valstybių regioniniame pasitarime „Rinkėjų sąrašai" ir skaitė jame pranešimą.

Prie Negyvosios jūros – apie rinkėjų sąrašų sudarymą

Šį renginį organizavo kelionės bei apgyvendinimo išlaidas apmokėjusi Jungtinių Tautų Vystymo programa (UN DP) ir Arabų rinkimus vykdančių institucijų asociacija (ArabEMBs).

R. Stabingis seminare pristatė Lietuvos patirtį sudarant ir naudojant rinkėjų sąrašus bei turėjo galimybės susipažinti su šios srities patirtimi ir praktika arabų šalyse.

Seminaras vyko Negyvosios jūros pakrantėje rugsėjo 29 d.–spalio 1 d.

Pranešimus skaitė UN DP bei ArabEMBs, taip pat Irako, Jemeno, Jordanijos, Libano, Libijos, Mauritanijos, Palestinos valstybės, Sudano ir Tuniso atstovai.

Į grupes susiskirstę seminaro dalyviai diskutavo apie rinkėjų registracijos duomenų bazių dizainą ir integraciją, skaidrumo mechanizmus rinkėjų registracijoje, apie efektyvumu grįstas rinkėjų registravimo išlaidas.

Seminare buvo pristatyta UN DP išleista knyga „Arabic Lexicon of Electoral Terminology (Arabic-English-French)" – rinkimų sąvokų žodynas trimis kalbomis.

Pasak R. Stabingio, kai kuriose seminare dalyvavusių arabų šalyse nėra patikimai veikiančių valstybinių gyventojų registrų arba jie netinka rinkėjų sąrašams sudaryti. Kai kuriose šio regiono valstybės tokių registrų apskritai neturi, todėl yra priverstos juos iš naujo, nes negali pasinaudoti esamais valstybiniais registrais. Pavyzdžiui, Sudano rinkėjų sąrašuose galima rasti asmenų iš Pietų Sudano, nors šiuo metu pastarasis – atskira valstybė. Rinkėjų sąrašai dažniausiai kuriami steigiant registracijos centrus (Irakas, Palestina). Dalis gyventojų lieka neregistruoti.

Naujai sudarinėjami registrai brangūs, nes kai kuriose šalyse nėra reikiamos infrastruktūros, dažnai naudojamos biometrinių duomenų rinkimo technologijos, reikalingi duomenų rinkimo centrai su technine įranga. Dalyje arabų šalių teritorijų nėra internetinio ryšio, o kai kur – netgi elektros, todėl rinkimų apylinkės negali naudoti elektroninio rinkėjų sąrašo. Tam tikras gyventojų grupes, pavyzdžiui, dykumų klajoklius, sudėtinga įtraukti į rinkėjų registrą. Didelė problema – į rinkėjų sąrašus gyventojai įrašomi kelis kartus. Rinkėjų sąrašų sudarymo išlaidos Irake – 200 mln. JAV dolerių, Tunise – 50 mln. dolerių, Palestinoje – 10 dolerių vienam rinkėjui.

R. Stabingis džiaugėsi galimybe susipažinti su arabų šalių regiono problematika rengiant rinkėjų sąrašus. Pasak VRK nario, Lietuvos patirtis seminare buvo labai vertinama. Žinoma, Lietuvos rinkėjų sąrašų sudarymas technologiškai labiau pažengęs nei arabų pasaulyje, nors kai kurios šalys naudoja modernias rinkėjų registravimo technologijas (biometrinius duomenis). Lietuvoje rinkėjų sąrašas sudaromas naudojantis VĮ „Registrų centras" gyventojų registro duomenimis, tuo tarpu ne visos arabų šalys turi patikimai veikiančius ir unifikuotus gyventojų registrus.

R. Stabingio nuomone, vertėtų tęsti bendradarbiavimą su arabų regiono šalių rinkimų organizacijomis (Arabų lyga ir ArabEMBs), kurioms yra reikia metodinės pagalbos organizuojant rinkimus ir rengiant rinkėjų sąrašus.