Prasideda parašų rinkimas

2018-10-31

Š. m. spalio 31 d. prasideda parašų rinkimas už referendumų iniciatyvą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies, numatančios, kad ,,Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę", pakeitimo ir dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio papildymo 5 dalimi, kurioje būtų įtvirtinta, kad ,,Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu".

Prasideda parašų rinkimas
Paremti šias iniciatyvas galima pasirašant už jas ant popierinių parašų rinkimų lapų arba elektroninių paslaugų portale „Rinkėjo puslapis".
Tai pirmas kartas, kai portale „Rinkėjo puslapis" bus galima pasirašyti už referendumo iniciatyvas.
Pilietis gali pasirašyti tik vieną kartą ir tik vienu būdu (parašų rinkimo lapuose arba elektroniniu būdu).
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nustatė, kad iniciatyvinė grupė per 6 mėnesius turi teisę daryti pranešimus spaudoje ir organizuoti piliečių parašų rinkimą. Per nustatytą 6 mėnesių terminą surinkus 300 000 rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl reikalavimo paskelbti referendumą, iniciatyvinė grupė surašo baigiamąjį aktą, kurį kartu su piliečių reikalavimais – pareiškimais perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip paskutinę šio termino dieną, t. y. 2019 m. balandžio 30 d. Per 6 mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, tolesnis parašų rinkimas nutraukiamas ir iniciatyvinė grupė piliečių reikalavimus – pareiškimus (visus jai išduotus piliečių parašų rinkimo lapus) perduoda VRK.
 
Kontaktams: