Pradedami tikrinti Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai" pritarimo pareiškimai

2017-07-05

Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti" (Iniciatyva) pritarimo pareiškimų tikrinimo darbo grupė, sudaryta š. m. birželio 30 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio metu, vadovaujama VRK narės Svetlanos Misevičienės, pradėjo tikrinti Iniciatyvos organizatorių pateiktus elektroninius ir popierinius pritarimo pareiškimus.

Pradedami tikrinti Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai

Darbo grupė turės patikrinti Iniciatyvos atstovų įteiktus popierinius piliečių pritarimo pareiškimus, esančius 60 bylų, ir elektroninius – viename užšifruotame kompaktiniame diske. Pasak Iniciatyvos atstovės Laisvos visuomenės instituto direktorės Kristinos Zamarytės-Sakavičienės, buvo surinkta apie 50 tūkst. Iniciatyvą remiančių pritarimo pareiškimų.

Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai numato, kad VRK per tris mėnesius nuo prašymo patvirtinti galiojančių pritarimo pareiškimų skaičiaus gavimo turi atlikti patikrinimus ir išduoti dokumentą (sertifikatą, kuriuo patvirtinamas iš Lietuvos Respublikos gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius), kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Europos Sąjungos piliečių iniciatyva sudaro galimybę 1 mln. Europos Sąjungos piliečių iš ne mažiau kaip septynių Europos Sąjungos šalių paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktą Europos Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais.

Rengti iniciatyvas gali visi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose (18 metų visose šalyse, išskyrus Austriją, kurioje balsuoti galima nuo 16 metų). Tiesa, iš pradžių jie turi sudaryti piliečių komitetą bent iš septynių Europos Sąjungos piliečių, gyvenančių bent septyniose skirtingose Europos Sąjungos šalyse.

Europos Sąjungos teisės aktai numato, kad surinktus pritarimo pareiškimus organizatoriai nusiunčia kompetentingoms nacionalinėms institucijoms (Lietuvos Respublikoje – VRK) patikrinti. Reikalaujama, kad organizatoriai ir nacionalinės institucijos apsaugotų asmens duomenis, tad viešai skelbti pasirašiusių asmenų sąrašo jie neturi teisės.

Primename, kad visos Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos registruojamos centrinėje Europos Komisijos tvarkomoje interneto svetainėje, su kuria galima susipažinti ČIA.