Politiniai komitetai rinkimų komisijų narius galės deleguoti tik kituose rinkimuose

2022-11-28

Šių metų rugsėjį įsigaliojus Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymui, įtvirtinusiam politinių komitetų juridinį statusą ir jų veiklos reglamentavimą, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) informuoja, kada ir kokiomis sąlygomis naujai steigiami politiniai komitetai gali siūlyti kandidatūras į rinkimų komisijas.

Politiniai komitetai rinkimų komisijų narius galės deleguoti tik kituose rinkimuose

Politinis komitetas yra naujos teisinės formos politinė organizacija – viešasis juridinis asmuo – kuri gali būti steigiama tik nuo 2022 m. rugsėjo 17 d. (Politinių organizacijų įstatymo įsigaliojimo datos) ir artėjančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose negali teikti kandidatūrų dirbti rinkimų komisijose, kadangi iki tol toks subjektas nėra dalyvavęs rinkimuose. 

Siūlyti kandidatūras į rinkimų komisijas politiniai komitetai turės teisę tik po to, kai sudalyvaus rinkimuose ir juose gaus ne mažiau kaip du savivaldybės tarybos narių mandatus.

Ši nuostata yra įtvirtinta taip pat ir Rinkimų kodekse, kuris numato, kad savivaldybės tarybos mandatų gavimas yra pagrindinė sąlyga, suteikianti teisę politiniams komitetams siūlyti kandidatūras į rinkimų komisijų narius. 

Todėl teisės siūlyti kandidatūras tiek į savivaldybių rinkimų komisijas, tiek į rinkimų apylinkių rinkimų komisijas 2023 m. kovo 5 d. vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, politiniai komitetai neturi. Ši teisė atsiras ir galės būti realizuota tik vėlesniuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose ir tik tokiu atveju, jei 2023 m. rinkimuose politinis komitetas gaus ne mažiau kaip du savivaldybės tarybos narių mandatus. 

VRK pabrėžia, kad vadovaujantis Rinkimų kodeksu, politiniai komitetai dėl skirtingo teisinio statuso nėra tapatūs subjektai Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme (galiojusiame iki 2022 m. rugsėjo 1 d.) numatytiems visuomeniniams rinkimų komitetams, kurių veikla baigėsi pasibaigus tų rinkimų, kuriems jie buvo įsteigti, rinkimų kampanijai.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt