Politinės kampanijos išlaidų dydis – ketvirtadaliu didesnis

2015-03-06

Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimų pakartotinio balsavimo dienai, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) politinės kampanijos dalyviams primena dėl politinės kampanijos išlaidų dydžio.

Politinės kampanijos išlaidų dydis – ketvirtadaliu didesnis

Jis negali būti didesnis nei nustatyta Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme. Tais atvejais, kai vyksta pakartotinis balsavimas, jame dalyvaujančio kandidato didžiausias politinės kampanijos išlaidų dydis didinamas 25 procentais.

Didžiausias vieno savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos išlaidų dydis priklauso nuo to, kokio dydžio yra rinkimų apygarda. Vienokia skaičiavimo metodika taikoma, jei apima visą šalies teritoriją, kitokia – jeigu tiktai jos dalį.

Pirmuoju atveju rinkėjų skaičius, įrašytas į visos Lietuvos rinkėjų sąrašą, dauginamas iš 0,29 euro ir sandauga suapvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu.

Antruoju atveju vienos rinkimų apygardos rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,58 euro ir sandauga suapvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu. Jeigu ši sandauga yra mažesnė kaip 5 792 eurai, nustatomas didžiausias politinės kampanijos išlaidų dydis – 5 792 eurai.

Savivaldybių tarybų rinkimuose partija, iškėlusi kandidatų sąrašą (sąrašus), papildomai šiai politinei kampanijai gali išleisti ne daugiau kaip 10 proc. šios partijos iškeltų kandidatų sąrašo (sąrašų) didžiausios politinės kampanijos išlaidų sumos.

Politinės kampanijos išlaidomis nelaikomos tokios išlaidos: turėtos pagal teisinių paslaugų sutartis; rinkimų užstatui sumokėti; kandidato kelionėms į rinkimų apygardą; partijos patalpų nuomai, išlaikymui, personalo veiklai apmokėti, kai šios išlaidos yra įprastos šiai partijai ne politinės kampanijos laikotarpiu.

Sužinoti didžiausius politinės kampanijos išlaidų dydžius kiekvienoje savivaldybėje galite ČIA ir ČIA