Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai pritaria beveik 70 tūkst. šalies rinkėjų

2015-11-04

Šiandien apie 16 val. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) apsilankę iniciatyvinės grupės atstovai perdavė surinktus parašų rinkimo lapus su beveik 69 tūkst. surinktų parašų.

Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai pritaria beveik 70 tūkst. šalies rinkėjų

Parašų rinkimo lapus priėmė VRK narys Rokas Stabingis. Iniciatyvinė grupė surinko 68 982 parašus. Preliminariais duomenimis, keblumų dėl jų tikrumo neturėtų kilti, tačiau VRK turės dvi savaites, kad dalį jų patikrintų.

Dar 252 parašai buvo gauti elektroniniu būdu.

Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti reikėjo surinkti 50 tūkst. parašų.

Iniciatyvinė grupė siekia pakeisti dabar galiojančią Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo nuostatą, kad „duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi lietuviškais rašmenimis, piliečio vardas (vardai) ir pavardė – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose, nustatyta tvarka".

Pateiktame įstatymo 5 str. pakeitimo projekte 5 dalį siūloma išdėstyti taip: „Duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi valstybine kalba. Piliečio vardas (vardai) ir pavardė įrašomi valstybine kalba – 32 raidėmis ir pagal tarimą. Drauge su šiais privalomais užrašais valstybine kalba, piliečio pageidavimu jo vardas (vardai) ir pavardė gali būti užrašyti ir kita lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo sistemą (jei piliečio pageidaujamoje kalboje naudojami ne lotyniško pagrindo rašmenys). Šie užrašai kita kalba pase rašomi kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje, o asmens tapatybės kortelėje – kitoje kortelės pusėje".

Du mėnesius iniciatyvinė grupė turėjo teisę nekliudomai agituoti už pateiktą iniciatyvos projektą, o surinktus parašus ne vėliau kaip iki lapkričio 4 d. perduoti VRK.

Septyniolikos Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti VRK įregistravo ir šios grupės įregistravimo aktą patvirtino rugsėjo 2 d. posėdyje. VRK taip pat patvirtino piliečių parašų rinkimo lapų, kurie rugsėjo 4 d. buvo išduoti iniciatyvinės grupės atstovams, formą.

Iniciatyvinėje grupėje, be kitų, – kalbininkas, „Vilnijos" draugijos pirmininkas dr. Kazimieras Garšva, archeologas prof. Eugenijus Jovaiša, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas ūkininkas Ramūnas Karbauskis, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, poetas, publicistas, kultūros kritikas dr. Vytautas Rubavičius, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pirmininkas Gintaras Songaila, aktorius, bardas, teatro pedagogas Gediminas Storpirštis, Seimo narys Povilas Urbšys.

VRK pripažinus, kad iniciatoriai surinko pakankamai piliečių parašų, įstatymo pakeitimo projektą turės svarstyti Seimas.