Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti prireiks 50 tūkst. rinkėjų parašų

2015-09-03

Trečiadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) įregistravo septyniolikos Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti ir patvirtino šios grupės įregistravimo aktą.

Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti prireiks 50 tūkst. rinkėjų parašų

Tokiam sprendimui vienbalsiai pritarė visi trylika posėdyje dalyvavusių VRK narių.

Iniciatyvinė grupė siekia pakeisti dabar galiojančią Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo nuostatą, kad „duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi lietuviškais rašmenimis, piliečio vardas (vardai) ir pavardė – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose, nustatyta tvarka".

Pateiktame įstatymo 5 str. pakeitimo projekte 5 dalį siūloma išdėstyti taip: „Duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi valstybine kalba. Piliečio vardas (vardai) ir pavardė įrašomi valstybine kalba – 32 raidėmis ir pagal tarimą. Drauge su šiais privalomais užrašais valstybine kalba, piliečio pageidavimu jo vardas (vardai) ir pavardė gali būti užrašyti ir kita lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo sistemą (jei piliečio pageidaujamoje kalboje naudojami ne lotyniško pagrindo rašmenys). Šie užrašai kita kalba pase rašomi kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje, o asmens tapatybės kortelėje – kitoje kortelės pusėje".

Du mėnesius iniciatyvinė grupė turės teisę nekliudomai agituoti už pateiktą iniciatyvos projektą. Per šį terminą surinkus 50 tūkst. rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų reikalaujant pakeisti Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 str., iniciatoriams reikės surašyti baigiamąjį aktą ir kartu su piliečių reikalavimais-pareiškimais ne vėliau kaip lapkričio 4 d. perduoti VRK. Per du mėnesius nesurinkus reikiamo parašų skaičiaus, tolesnį jų rinkimą teks nutraukti.

Iniciatyvinėje grupėje, be kitų, – kalbininkas, „Vilnijos" draugijos pirmininkas dr. Kazimieras Garšva, archeologas prof. Eugenijus Jovaiša, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas ūkininkas Ramūnas Karbauskis, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, poetas, publicistas, kultūros kritikas dr. Vytautas Rubavičius, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pirmininkas Gintaras Songaila, aktorius, bardas, teatro pedagogas Gediminas Storpirštis, Seimo narys Povilas Urbšys.

VRK patvirtino piliečių parašų rinkimo lapų, kurie jau šį penktadienį bus išduoti iniciatyvinės grupės atstovams, formą.

Už tokių lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą atsakingas vienas iš iniciatyvinės grupės koordinatorių politologas Vytautas Sinica. Jis VRK posėdyje optimistiškai sakė tikįs, jog parašų bus surinkta dvigubai daugiau nei nustatyta įstatyme.

Jeigu iniciatoriai surinks pakankamai piliečių parašų, įstatymo pakeitimo projektą turės svarstyti Seimas.