Piliečių iniciatyvoms „Mama, tėtis ir vaikai" bei ,,Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų" išduoti sertifikatai

2017-08-08

Europos piliečių iniciatyvos ,,Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų" bei „Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti" pritarimo pareiškimų tikrinimo darbo grupė pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos nuostatas baigė tikrinti gautas iniciatyvų pritarimo pareiškimų formas.

Piliečių iniciatyvoms „Mama, tėtis ir vaikai

Dėl Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti"

2017 m. birželio 8 d. Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti" (Iniciatyva) iniciatyvinės grupės atstovė Kristina Zamarytė-Sakavičienė VRK pateikė 60 bylų su 39 132 Lietuvos piliečių pritarimo pareiškimais ir elektroninę laikmeną su 6 836 pritarimo pareiškimais, iš viso gauti 45 968 pritarimo pareiškimai.

Po vizualinio pritarimo pareiškimų formų patikrinimo, kurio metu buvo nustatoma, ar nurodytas asmens vardas ir pavardė, ar yra parašas, adresas, pasirašymo data, ar pasirašęs asmuo yra sulaukęs 18 m., ar nurodytas asmens kodas, o ne paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, buvo nustatyta, kad 34 324 pritarimo pareiškimai atitinka teisės aktų reikalavimus, o likę 4 808 neatitinka.

Iš statistiniam tyrimui tinkamų pritarimo pareiškimų, pritarimo pareiškimų įrašai buvo patikrinti Lietuvos Respublikos Gyventojų registre. Tarp registre 873 atsitiktinai atrinktų įrašų buvo rasti 812 pritarimo pareiškimai atitinkantys teisės aktų reikalavimus ir 61 negaliojantis pritarimo pareiškimas (nurodytas klaidingas asmens kodas, ne Lietuvos Respublikos pilietis, klaidinga pavardė, pasirašyta elektroniniu ir popieriniu parašu). Iš visų 6 836 elektroniniu būdu surinktų ir patikrintų Iniciatyvos pritarimo pareiškimų 5 487 atitinka teisės aktų reikalavimus, o 1 143 pritarimo pareiškimai neatitinka (nurodytas klaidingas asmens kodas, ne Lietuvos Respublikos pilietis, pasirašyta pasibaigus terminui, klaidinga pavardė,  pasirašyta elektroniniu ir popieriniu būdu, pasirašyta daugiau nei vieną kartą). Nustatyta, kad taikant galiojančių pritarimo pareiškimų skaičiaus nustatymo statistinį patikrinimo metodą, galima tvirtinti, kad pritarimo pareiškimų formose ir elektroninėje laikmenoje yra nuo 37 651 iki 38 811 atitinkančių įstatymo reikalavimus pritarimo pareiškimų.  

Darbo grupė pasiūlė pripažinti, kad Iniciatyvos 38 811 pritarimo pareiškimai yra galiojantys ir VRK pasiūlė išduoti tai patvirtinantį sertifikatą.

Dėl Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų"

2017 m. liepos 10 d. Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų" (Iniciatyva) organizatorius Mika Theis Leandro registruotu paštu VRK pateikė 47 pritarimo Europos piliečių iniciatyvai pareiškimų formas, kuriose nurodyta esant 181 Lietuvos piliečių pritarimo pareiškimas ir elektroninė laikmena su 549 pritarimo pareiškimais elektronine forma, iš viso 730 pritarimo pareiškimų.

Po vizualinio pritarimo pareiškimų formų patikrinimo, pasirašiusių piliečių duomenys (pavardė ir asmens kodas) buvo perduoti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui patikrinimui. Nustatyta, kad 162 popieriniai pritarimo pareiškimai atitinka reglamento įstatymus, o 19 yra neatitinkančių. Iš 549 elektroniniu būdu surinktų pritarimo pareiškimų 489 pritarimo pareiškimai atitinka teisės aktų reikalavimus, o 60 pritarimo pareiškimų jų neatitinka.  

Darbo grupė pripažino, kad Iniciatyvos 651 pritarimo pareiškimas atitinka teisės aktų reikalavimus ir pasiūlė VRK išduoti tai patvirtinantį sertifikatą.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvai nesurinkus minimalaus reikalaujamo pritarimų pareiškimų skaičiaus (8250 parašai), pateikti pritarimo pareiškimai bus įtraukti į bendrą pasirašiusiųjų skaičių. Tačiau Lietuva nebus įskaičiuota į reikiamą valstybių narių ketvirtadalį.

VRK nariai posėdžio metu VRK darbo grupės išvadoms pritarė ir nusprendė išduoti Europos Sąjungos piliečių iniciatyvoms „Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti" ir „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų" sertifikatus, kuriais patvirtinamas galiojančių pritarimo pareiškimų, surinktų Lietuvos Respublikoje, skaičius.

Iniciatyvų organizatoriai, gavę minėtus sertifikatus, gali pateikti piliečių iniciatyvą Europos Komisijai. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą per tris mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo teisines ir politines išvadas dėl piliečių iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių imasi tokių veiksmų ar ne.

 

Informaciją parengė:
Jūratė Sokolova
Mokymų ir komunikacijos skyrius
el. p.: jurate.sokolova@vrk.lt