Piliečių iniciatyva raginama uždrausti glifosato naudojimą Europos Sąjungoje

2017-07-11

Europos piliečių iniciatyvos ,,Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų" (angl. Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides) atstovai, š. m. liepos 10 d., Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateikė piliečių pritarimo pareiškimus. Pateikta 730 Lietuvoje surinktų parašų (181 popierinėje formoje ir 549 internetu).

Piliečių iniciatyva raginama uždrausti glifosato naudojimą Europos Sąjungoje

Iniciatyva buvo registruota 2017 m. sausio 25 d. Iniciatyvos organizatoriai – visuomeninės organizacijos, kurios ragina Europos Komisiją siūlyti valstybėms narėms uždrausti glifosato naudojimą, pertvarkyti pesticidų leidimo patvirtinimo procedūrą ir nustatyti Europos Sąjungos (ES) mastu prievolę valstybėms narėms mažinti pesticidų naudojimą siekiant, kad ateityje jie apskritai būtų uždrausti.

Europos Komisijai patvirtinus registraciją, organizatoriai pradeda rinkti piliečių pritarimo pareiškimus. Tam, kad ES institucijos nagrinėtų iniciatyvą, per 12 mėnesių būtina surinkti bent 1 mln. ES piliečių pritarimo pareiškimų iš nemažiau kaip 7 valstybių narių. Šiuo metu yra surinkta apie 1 mln. 320 tūkst. piliečių pritarimo pareiškimų. 11 valstybių pasiekė joms nustatytus parašų minimumus, kurie kiekvienoje šalyje yra skirtingi. Minimalų pasirašiusiųjų valstybėje narėje asmenų skaičių, taikomą iniciatyvoms, galima rasti ČIA.

Lietuvai nesurinkus minimalaus reikalaujamo pritarimų pareiškimų skaičiaus (8250 parašai), pateikti pritarimo pareiškimai bus įtraukti į bendrą pasirašiusiųjų skaičių. Tačiau Lietuva nebus įskaičiuota į reikiamą valstybių narių ketvirtadalį.

Piliečių pritarimo pareiškimus šios iniciatyvos organizatoriai dar gali rinkti iki 2018 m. sausio 25 d. Šiuo metu jų tikslas – 2 mln. piliečių pritarimo pareiškimų. Pasirašyti už iniciatyvą galima internetu arba specialiose popierinėse formose.

Surinktus ir pateiktus parašus, per tris mėnesius nuo prašymo gavimo, turi patikrinti ir patvirtinti kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos. Lietuvos Respublikoje šia institucija paskirta VRK.

Patikrinusi piliečių pritarimo pareiškimus, VRK išduos sertifikatą, kuriuo patvirtinamas iš atitinkamos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius. Organizatoriai, gavę aukščiau minėtus sertifikatus, gali pateikti piliečių iniciatyvą Europos Komisijai. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą per tris mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo teisines ir politines išvadas dėl piliečių iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių imasi tokių veiksmų ar ne.

Europos pilietinė iniciatyva įteisinta kartu su Lisabonos sutartimi. Jos reglamentas įsigaliojo nuo 2012 m. balandžio 1 d. ir taip tapo teisėtu tiesioginiu piliečių įrankiu inicijuoti teisės aktus, t. y. piliečiai gali raginti Europos Komisiją pasiūlyti jos kompetencijoje esantį teisės aktą.