Per keturias dienas iš anksto balsavo daugiau kaip septyni tūkstančiai rinkėjų

2015-06-21

Per keturias dienas, likusias iki birželio 21-osios, iš anksto (savivaldybėse ir apskričių centriniuose paštuose), specialiuose paštuose bei savo namuose jau balsavo 7 153 rinkėjai.

Per keturias dienas iš anksto balsavo daugiau kaip septyni tūkstančiai rinkėjų

Šiandien Trakų rajone pakartotinai balsuojama už savivaldybės merą, Šilutės rajone pakartotinai renkami savivaldybės taryba ir meras, o Varėnos–Eišiškių apygardos rinkėjai pakartotinai balsuoja už naują Seimo narį.

Šią savo pilietinę pareigą galima buvo atlikti ir nelaukiant sekmadienio. Trečiadienį ir ketvirtadienį buvo balsuojama savivaldybėje (jos pastate) arba bet kurios apskrities centriniame pašte. Be to, šilutiškiai ir trakiškiai balsuoti turėjo galimybę ir vieni kitų savivaldybėje. Birželio 17–18 dienomis iš anksto balsavo 811 Šilutės rajono, 349 Trakų rajono bei 600 Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardos rinkėjų. Iš 1 760 rinkėjų tiktai 60 pasirinko penkių iš dešimties apskričių centrinius paštus, didžiajai daugumai patogiau balsuoti buvo savivaldybėse.

Nuo trečiadienio iki penktadienio buvo balsuojama specialiuose paštuose, kurie sudaryti rinkimams – bausmės vykdymo vietose, areštinėse, ligoninėse, gydymo įstaigose (išskyrus poliklinikas), socialinės globos įstaigose. Per tris dienas balsavo 89 Šilutės ir 90 Trakų rajonų bei 124 Varėnos–Eišiškių apygardos rinkėjai. Iš 303 specialiuose paštuose balsavusių rinkėjų 33 – nuteistieji, šiuo metu atliekantys bausmę dešimtyje iš 16-os šalyje veikiančių įkalinimo įstaigų.

Penktadienį ir šeštadienį vyko balsavimas namuose. Pagal Savivaldybių tarybų ir Seimo rinkimų įstatymus, teisė balsuoti namuose yra suteikta tiktai neįgaliesiems, dėl ligos laikinai nedarbingiems ar 70 metų sukakusiems bei vyresniems rinkėjams. Per dvi dienas savo namuose vietos valdžią arba naują Seimo narį balsavo 5 090 rinkėjų: 1 221 Šilutės rajono, 1 548 Trakų rajono bei 2 321 Varėnos–Eišiškių apygardos, kurią sudaro Varėnos bei dalis Šalčininkų rajono teritorijos.

Tad per keturias dienas iš anksto – savivaldybėse, apskričių centriniuose paštuose, specialiuosiuose paštuose bei savo namuose – iš viso balsavo 2 121 (5,50 proc.) Šilutės ir 1 987 (6,87 proc.) Trakų rajonų bei Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardos 3 045 (10,08 proc.) rinkėjų.

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose šie rodikliai buvo panašūs – iš anksto (vasario 25–28 d.) iš viso balsavo 2 228 (5,74 proc.) Šilutės ir 2 981 (10,28 proc.) Trakų rajono rinkėjas. Per 2012 m. Seimo rinkimų pakartotinį balsavimą vienmandatėje Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje iki rinkimų dienos (spalio 24–28 d.) iki rinkimų dienos balsavo 2 929 (9,31 proc.) rinkėjai.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, Šilutės rajono rinkėjų sąrašuose iš viso yra 38 593 asmenys, Trakų – 28 913, Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje – 30 214 asmenų.

Pakartotinių rinkimų Šilutės ir Trakų rajonuose prireikė, kai Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimus pripažinusi šiurkščiais, VRK kovo 8 ir 21 dienomis panaikino rinkimų šiose savivaldybėse rezultatus.

Naujas Seimo narys vienmandatėje Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje renkamas dėl to, kad čia per 2012 metų Seimo rinkimus parlamentaru tapęs Algis Kašėta, kovo 15 d. išrinktas Varėnos rajono meru, atsisakė Seimo nario mandato.

Pakartotiniuose rinkimuose dėl 25-ių Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių, įskaitant merą, mandatų kovos septynios politinės partijos ir visuomeninis rinkimų komitetas, iš viso iškėlę 366 kandidatus.

Trakų rajone, kuriame savivaldybės taryba buvo išrinkta per pakartotinius rinkimus birželio 7 d., šį sekmadienį bus pakartotinai balsuojama už merą – daugiausia balsų surinkusius liberalę (LRLS) Editą Rudelienę arba socialdemokratą Vytautą Zaliecką.

Vienmandatėje Varėnos–Eišiškių rinkimų apygardoje (ją sudaro Varėnos rajonas ir dalis Šalčininkų rajono) varžysis daugiausia rinkėjų palankumo pelnę Lenkų rinkimų akcijos atstovas Andžej Andruškevič ir socialdemokratas Vidas Mikalauskas.