Patvirtintas Europos demokratijos veiksmų planas

2020-12-04

Gruodžio 3 d. Briuselyje Europos komisija (EK) patvirtino Europos demokratijos veiksmų planą. Šiuo dokumentu Europos Sąjunga nubrėžė gaires dėl Europos demokratijos bendros vystymosi krypties ir priemonių, kurių numatoma imtis Europos Sąjungos valstybių narių demokratijai apsaugoti.

Patvirtintas Europos demokratijos veiksmų planas

Demokratijos plane nustatomos kelios svarbios tiek Europos Sąjungai, tiek Lietuvai valstybių narių demokratijos užtikrinimo priemonės.  

Pirma, planuojama plėtoti valstybių narių bendradarbiavimą rinkimų saugumo – įskaitant kibernetinio saugumo, kovos su dezinformacija ir netikromis naujienomis – užtikrinimo srityje. Europos demokratijos veiksmų plane numatyta sukurti bendrą mechanizmą, kuris bus atsakingas už rinkimų infrastruktūros apsaugą nuo grėsmių, įskaitant ir kibernetines atakas. Taip pat ketinama didinti bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis, šalimis partnerėmis ir tarptautinėmis organizacijomis stiprinant gebėjimus, keičiantis gerąja patirtimi kovojant su rinkimų grėsmėmis.

Antra, plane numatyta nustatyti griežtesnius reikalavimus Europos politinių partijų finansavimo kontrolei užtikrinti. 2021 m. EK įsipareigojo pasiūlyti persvarstyti teisės aktus dėl Europos politinių partijų finansavimo, numatant Europos politinių partijų finansavimo ribojimus iš trečiųjų šalių, taip pat patikslinti audito reikalavimus. Be to, EK ketina dar ateinančiais metais pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl politinės reklamos skaidrumo užtikrinimo.

Trečia, siekiama skatinti valstybes nares rinkimuose plačiau naudoti informacines technologijas, taip pat ir elektroninį balsavimą. Pripažinusi, kad COVID-19 pandemija ir fizinio atsiribojimo poreikis skatina vėl grįžti prie diskusijų dėl balsavimo internetu, EK įsipareigojo bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos Taryba, parengti elektroninio balsavimo praktikos sąvadą.

Be to, demokratijos veiksmų plane EK akcentavo visuomenės švietimo, kaip vienos iš svarbiausių rinkimų saugumą užtikrinančių priemonių, reikšmę, todėl dokumente kviečiama skirti didesnį dėmesį rinkėjų ir piliečių švietimui, numatyta stiprinti pilietinę visuomenę ir ugdyti ją ne tik rinkimų metu, bet ir visą laiką, nes įsitraukę ir informuoti piliečiai yra geriausias demokratijos atsparumo grėsmėms garantas.

Europos demokratijos veiksmų planą galite rasti ČIA.

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt