Pasirašytas memorandumas, skirtas palengvinti balsavimą neįgaliesiems

2018-11-26

Lapkričio 26 dieną Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos neįgaliųjų forumas pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo rinkimų srityje.

Pasirašytas memorandumas, skirtas palengvinti balsavimą neįgaliesiems
Šiuo memorandumu bus siekiama per ateinančius kitų metų rinkimus užtikrinti, kad neįgalieji galėtų veiksmingai ir visapusiškai dalyvauti politiniame ir visuomenės gyvenime lygiai su kitais asmenimis tiesiogiai ar per laisvai pasirinktus atstovus, įskaitant neįgaliųjų teisę ir galimybę balsuoti ir būti išrinktiems. Pasirašytame dokumente pabrėžiama, kad balsavimo procedūros, patalpos ir rinkimų medžiaga turi būti prieinamos neįgaliesiems ir jas būtų galima lengvai suprasti bei naudoti, turi būti kuo daugiau balsavimo apylinkių patalpų prieinamos ir pritaikytos judėjimo ar regėjimo negalią turinčių ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams.  
 
Memorandume didelis dėmesys skiriamas balsavimo patalpos įrengimui. Parenkant patalpas balsavimui, rekomenduojama, kad jos būtų įrengiamos savivaldybių, valstybės arba savivaldybių institucijų, įstaigų, seniūnijų, bendruomenių bei viešosios paskirties pastatų pirmajame aukšte.  Pasirašytame dokumente akcentuojama, kad bent viena balsavimo kabina turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia ir skirta užpildyti rinkimų biuletenį sėdint kėdėje ar neįgaliojo vežimėlyje.
 
 
Kontaktams: