Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos jaunimo organizacijomis

2022-11-14

Lapkričio 14 d. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos jaunimo organizacijomis.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos jaunimo organizacijomis

Susitarimu siekiama dirbti kartu skatinant rinkėjus aktyviai dalyvauti 2023 m. kovo 5 d. vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. 

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė VRK pirmininkė Jolanta Petkevičienė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Domantas Katelė, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentė Neda Žutautaitė, Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos direktorė Gaja Šavelė, Jaunimo politikos stebėsenos tinklo „Žinau, ką renku" koordinatorė Guoda Vaitiekutė ir Jaunimo reikalų agentūros direktorius Jonas Laniauskas. 

Susitarimu taip pat įsipareigota bendradarbiauti rengiant rinkimų viešinimo kampanijas, dalintis su rinkėjais tekstine ir vizualine informacija, dalyvauti viešosiose konsultacijose, mokymuose, bei susitikimuose, siekiant užtikrinti laisvą konstitucinės visuotinės rinkimų teisės įgyvendinimą. 

„Džiaugiamės ir vertiname Lietuvos jaunimą vienijančių organizacijų iniciatyvą tapti Vyriausiosios rinkimų komisijos partneriais ir prisidėti skatinant piliečius domėtis rinkimų procesais ir, žinoma, atvykti balsuoti artėjančiuose Savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose", – teigė VRK pirmininkė Jolanta Petkevičienė. 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LIJOT) prezidentas Domantas Katelė pritarė, kad „jaunimo įsitraukimas į demokratinius procesus yra gyvybiškai svarbus demokratinei valstybei". Jo teigimu, „privalome formuoti jaunų žmonių įprotį atvykti prie balsadėžių ir taip išreikšti savo politinę ir pilietinę poziciją"

Jam antrino Jaunimo reikalų agentūros direktorius Jonas Laniauskas, sakydamas, kad „jaunimo dalyvavimas pilietinės visuomenės procesuose yra labai svarbus sėkmingos visuomenės pagrindas". Pasak jo, „sujungę pajėgumus galėsime efektyviai pasiekti jaunus žmones bei juos motyvuoti veikti"

„Balsavimas rinkimuose  ypatingai svarbi pilietinės valios išraiška. Tikiu, kad bendradarbiaudami su VRK bei kitomis jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis prisidėsime prie to, kad kuo daugiau studentų, jaunų žmonių kovo mėnesį savivaldybėse nueitų prie balsadėžių ir išreikštų savo valią", – pabrėžė Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentė Neda Žutautaitė. 

„Rinkimų aktyvumas svarbu, bet dar svarbesnis mūsų sąmoningumas balsuojant. To ir siekiame prieš kiekvienus rinkimus organizuodami debatus su kandidatais. Bendradarbiavimas su VRK mums svarbus dėl to, kad su jų pagalba galime pasiekti visus kandidatus", – bendro darbo svarbą akcentavo, Jaunimo politikos stebėsenos tinklo „Žinau, ką renku" koordinatorė Guoda Vaitiekutė. 

Nacionalinės NVO koalicijos vadovė Gaja Šavelė susitikimo metu išsakė nuomonę, kad „Fundamentali pokyčių dalis nugula žmonių, kuriuos mes išrenkame rinkimų metu, rankose: mes patikime jais ir įduodame galią kurti, palaikyti bei valdyti valstybę, tautą bei miestą <...> todėl dalyvauti rinkimuose ir atsakingai perleisti šią suteiktą piliečio galią tai ne tik mūsų pareiga, bet ir galimybė tapti geresnės, žalesnės bei atviresnės Lietuvos dalimi"

VRK ir Lietuvos jaunimo organizacijų bendradarbiavimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt