VRK primena: pasikeitus savivaldybės tarybos nario gyvenamosios vietos deklaracijos duomenims, netenkama tarybos nario mandato

2017-09-12

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Įstatymas) 2 straipsnio 2 dalis numato, jog savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos.

VRK primena: pasikeitus savivaldybės tarybos nario gyvenamosios vietos deklaracijos duomenims, netenkama tarybos nario mandato

Primintina, kad reikalavimas kandidatui į savivaldybių tarybų narius būti deklaravus gyvenamąją vietą atitinkamos savivaldybės teritorijoje taikomas ir asmeniui, išrinktam konkrečios savivaldybės tarybos nariu.

Įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato, jog pasikeitus savivaldybės tarybos nario gyvenamosios vietos deklaracijos duomenims, tai yra, išvykus nuolat gyventi už savivaldybės, kurios tarybos nariu yra išrinktas, teritorijos ribų (pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis), savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą. 

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982,
El. p.: komunikacija@vrk.lt