Apie skolos įsipareigojimų įvykdymą ir šaltinius privaloma pranešti iki vasario 1–osios dienos

2017-01-31

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas numato, kad kiekvienais metais iki vasario 1 d., iki skola bus padengta, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) apie skolos įsipareigojimų įvykdymą ir įvykdymo šaltinius.

Apie skolos įsipareigojimų įvykdymą ir šaltinius privaloma pranešti iki vasario 1–osios dienos

Politinė partija turi teisę padengti skolos įsipareigojimus tik iš partijai nuosavybės teise priklausančio turto, gaunamų aukų ir politinei partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o kiti politinės kampanijos dalyviai, fiziniai asmenys, – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.

VRK duomenimis, politinės kampanijos dalyviai skolos įsipareigojimų turi dar nuo 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų. Už šiuos rinkimus penkiolika savarankiškos politinės kampanijos dalyvių skolingi virš 20 tūkst. Eur. Finansiniai įsipareigojimai už 2012 m. Seimo rinkimus (15 politinės kampanijos dalyvių) – virš 174 tūkst. Eur, 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimus (15 politinės kampanijos dalyvių) – virš 133 tūkst. Eur.

Š. m. sausio 31 d. duomenimis, 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nurodyti skolos įsipareigojimai siekia beveik 1,3 mln. Eur.

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija.