Partijos teikia finansines ataskaitas

2015-03-14

Iki 2015 m. kovo 13 d. 16 val. 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius pateikė aštuonios politinės partijos. Partijų finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje – pažiūrėti ČIA.

Partijos teikia finansines ataskaitas

Pagal Politinių partijų įstatymo 23 str., politinės partijos kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 d. (šiemet – iki kovo 16 d., pirmadienio), Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų partijos finansinių ataskaitų rinkinį, valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą bei partijos nario mokesčio registravimo žurnalas (pastarasis dėl asmens duomenų apsaugos viešai neskelbiamas). Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas. Jeigu politinė partija per kalendorinius metus gavo daugiau nei 200 VMDU dydžio (2014 m. tai sudarė 468 tūkst. litų, arba 135 542 eurus) pajamų sumą, ji privalo VRK pateikti ir auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų.