Partijos iki kovo 15 dienos turi pateikti politinės partijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį

2020-03-09

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) primena, kad Politinių partijų įstatymo 23 straipsnis numato, kad politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos turi pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

Partijos iki kovo 15 dienos turi pateikti politinės partijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį

Politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Kartu su politinės partijos metinių finansinių ataskaitų rinkiniu turi būti parengiama ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita.

Taip pat VRK turi būti pateikiama auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų (jeigu politinė partija per kalendorinius metus gavo didesnę kaip 200 VMDU dydžių, tai yra 194 000 Eur, pajamų sumą) ir politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalas.

Be to, Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę susipažinti su politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagrindžiančiais dokumentais.

Kadangi politinių partijų metinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo data yra kovo 15 d., sekmadienis, VRK ataskaitų rinkinius bus galima pateikti iki kovo 16 d., pirmadienio, institucijos darbo laiko pabaigos.

Gauti finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami čia.

 

Kontaktams:

Tel.: (8 5) 239 6982

El. p.: komunikacija@vrk.lt