Parengtas Rekomendacijų dėl ne pelno siekiančių organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas projektas – kviečiame teikti pasiūlymus

2017-12-06

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK) siekdama paskatinti politinio sąmoningumo ugdymą ir pilietinės visuomenės atsakingą dalyvavimą valstybės gyvenime parengė Rekomendacijų dėl ne pelno siekiančių organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas projektą (Rekomendacijos) ir kviečia teikti savo pasiūlymus.

Parengtas Rekomendacijų dėl ne pelno siekiančių organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas projektas – kviečiame teikti pasiūlymus

Vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimo 2016–2018 metų veiksmų planą ir atsižvelgiant į įstatymų, reglamentuojančių politinės reklamos skleidimą ir politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą, nuostatas, gautus paklausimus ir įvykdytus tyrimus, parengtos rekomendacijos buvo pristatytos VRK posėdžio metu.

Rekomendacijų paskirtis – pakviesti ne pelno siekiančias organizacijas aktyviau analizuoti politinės kampanijos dalyvių rinkimų programas, politikų priimamus sprendimus ir dalintis nuomone apie politinės kampanijos dalyvių veiklą, ar kita informacija, kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą ar kandidatų sąrašą.

Rengiant rekomendacijas buvo siekiama skatinti nevyriausybines organizacijas analizuoti politinių partijų, kandidatų programas ir nuveiktus darbus ir skleisti informaciją apie tai.

Primintina, kad 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. SP-44 buvo patvirtintos Rekomendacijos dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu, kuriose pateikta VRK nuomonė, kokia informacija laikoma (ar nelaikoma) politine reklama, ir priminti politinei reklamai taikomi reikalavimai bei ribojimai. VRK posėdžio metu buvo siūloma politinės reklamos skleidimo rekomendacijas papildyti 4.10 punktu, kad politine reklama laikomi rinkimų agitacijos laikotarpiu ir viešai skelbiami informaciniai pranešimai, komentarai, kita informacija kai pernelyg dažnai ir (arba) sistemingai viešinamas politinės kampanijos dalyvio renginių rėmimas, mecenavimas ir pan. nepaisant to, kad prie renginio finansavimo asmuo asmeniškai visiškai arba tiesiogiai neprisidėjo (pavyzdžiui, kai paramą suteikė susijęs fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuriame politinės kampanijos dalyvis turi įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti veiklą).

Su Rekomendacijomis galite susipažinti ČIA

Rekomendacijos dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu – ČIA

VRK kviečia visus, kuriems šie klausimai yra aktualūs, aktyviai teikti pasiūlymus Rekomendacijų projektų rengėjams. Pasiūlymai laukiami iki 2017 m. gruodžio 15 d. el. p. rinkim@vrk.lt

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942,
El. p.: komunikacija@vrk.lt