2017 m. gegužės 7 d. pakartotinis balsavimas vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje

2017-04-28

Š. m. balandžio 28 d. įvykusiame Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdyje buvo patvirtinti 2017 m. balandžio 23 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 rezultatai.

2017 m. gegužės 7 d. pakartotinis balsavimas vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje

Kadangi Seimo rinkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalis numato, kad vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu laikomas kandidatas, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų ir tas kandidatas gavo daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip vieną penktadalį visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Tuo atveju, jeigu rinkimuose dalyvavo daugiau kaip du kandidatai ir pagal minėto straipsnio 2 dalį Seimo narys nebuvo išrinktas, po dviejų savaičių nuo rinkimų dienos rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja du kandidatai, gavę daugiausia balsų.

Kadangi Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 rinkėjų skaičius – 31 882, tačiau rinkimuose dalyvavo 9 431 rinkėjas (29,58% nuo bendro rinkėjų skaičiaus), VRK priėmė sprendimą, kad Seimo narys nėra išrinktas. Todėl buvo nuspręsta surengti rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 pakartotinį balsavimą dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausiai balsų pirmą kartą balsuojant.

Primename, kad daugiausiai balsų pirmajame ture surinko Antanas Baura, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas, pirmojo balsavimo metu gavęs 3 084 rinkėjų balsus (32,70% nuo dalyvavusių rinkėjų) ir Kristupas Augustas Krivickas, Lietuvos centro partijos kandidatas, pirmojo balsavimo metu gavęs 1 711 balsus (18,14 % nuo dalyvavusių rinkėjų).

Pakartotinis balsavimas vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje įvyks 2017 m. gegužės 7 d. Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiausiai balsų, neatsižvelgiant į rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičių.