2017 m. gegužės 7 d. pakartotinis balsavimas Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse

2017-04-28

Š. m. balandžio 28 d. įvykusiame Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdyje buvo patvirtinti 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse rezultatai.

2017 m. gegužės 7 d. pakartotinis balsavimas Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 84 straipsnio 2 dalis numato, kad vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu laikomas tas kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus, kuris pirmą kartą balsuojant gavo daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip 40 procentų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/5 visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Jeigu pirmą kartą balsuojant mero rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinko reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos šio įstatymo nustatyta tvarka rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant.

Kadangi Jonavos rajono savivaldybėje yra 36 681 rinkėjas, o rinkimuose dalyvavo 9 791 rinkėjas (26,69% nuo bendro rinkėjų skaičiaus); Šakių rajono savivaldybėje rinkėjų skaičius – 26 429, o rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius – 10 463 (39,59% nuo bendro rinkėjų skaičiaus), VRK priėmė sprendimą, kad savivaldybių tarybų nariai – merai nėra išrinkti.

Todėl buvo nuspręsta surengti savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse pakartotinį balsavimą dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausiai balsų pirmą kartą balsuojant.

Jonavos rajono savivaldybėje daugiausiai balsų pirmą kartą balsuojant gavo: Eugenijus Sabutis, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas, surinkęs 6 004 balsus (61,32 % nuo dalyvavusių rinkėjų) ir Remigijus Osauskas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas, surinkęs 1 569 balsus (16,02 % nuo dalyvavusių rinkėjų).

Šakių rajono savivaldybėje daugiausiai balsų pirmą kartą balsuojant gavo Edgaras Pilypaitis, partijos Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai kandidatas, surinkęs 4 267 balsų (40,78 % nuo dalyvavusių rinkėjų) ir Vidas Cikana, Lietuvos centro partijos kandidatas, surinkęs 3 438 balsų (32,86 % nuo dalyvavusių rinkėjų).

Pakartotinis balsavimas Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse įvyks 2017 m. gegužės 7 d. Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas į merus, surinkęs daugiausiai balsų.