Orientuotis savivaldos rinkimuose jaunimui padės VRK partnerio interneto svetainė

2015-02-02

Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimams, iniciatyva „Žinau, ką renku", glaudžiai bendradarbiaudama su Vyriausiąja rinkimų komisija (VRK), vėl imasi stebėsenos.

Orientuotis savivaldos rinkimuose jaunimui padės VRK partnerio interneto svetainė

Nuo šiandien, vasario 2 dienos, pradeda veikti interneto svetainė www.zinaukarenku.lt. Joje su politikais bendraudami rinkėjai gali susipažinti su jų veikla bei požiūriu, aktualiais savo savivaldybės gyvenimo klausimais. Atsinaujinusi svetainė kiekvienam sudaro galimybę viešai pateikti klausimus pasirinktiems kandidatams į mero postus, stebėti jų aktyvumą. Čia bus publikuojamos partijų ir kandidatų į mero postus rinkimų programos, skelbiamos rinkimų naujienos bei specialistų įžvalgos.

„Pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su visomis didžiosiomis Lietuvos partijomis. Tikimės, kad ir patys kandidatai įsitrauks į šią iniciatyvą ir aktyviai atsakinės į jiems užduotus klausimus. Politikų dalyvavimas parodys, ar jiems iš tiesų rūpi rinkėjai," – teigia iniciatyvos „Žinau, ką renku" koordinatorė Aušrinė Diržinskaitė.

Šiemet, greta interneto svetainės, iniciatyvos nariai veiks ir vietose. 20-yje Lietuvos savivaldybių susibūrusios grupės rengs diskusijas su kandidatais į mero postus bei socialines akcijas, kurios skatintų jaunimą dalyvauti rinkimuose.

Bendradarbiavimo sutartį su viešąja įstaiga „Europos namai" VRK pasirašė pernai lapkritį, taip siekdama skatinti rinkėjų aktyvumą 2015 metų savivaldos rinkimuose. Drauge įgyvendinam projektui „Žinau, ką renku". VRK teikia reikalingą informaciją – kandidatų į savivaldybių tarybas ir mero postus narių biografijas, nuotraukas, turimas rinkimų programas, o po rinkimų dienos leis naudoti duomenis apie balsavimo rezultatus ir rinkėjų aktyvumą.

„Žinau, ką renku" – tai nepriklausoma ir nešališka Lietuvos jaunimo iniciatyva, siekianti užtikrinti skaidrią politiką ir raštingą rinkėjo pasirinkimą. Ši idėja kilo daugiau nei dešimtmetį vykdomos Mokomojo Europos Parlamento (MEP) veiklos dalyviams. Iniciatyva pradėjo veikti 2014 metais, kuomet buvo sukurta Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų stebėsenos interneto svetainė. Iniciatyvos veiklą remia ES programa „Erasmus+".