Nutraukti Seimo narės Laimos Liucijos Andrikienės įgaliojimai

2022-11-15

Lapkričio 15 d. vykusio nuotolinio Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio metu buvo panaikintas Seimo narės Laimos Liucijos Andrikienės mandatas.

Nutraukti Seimo narės Laimos Liucijos Andrikienės įgaliojimai

Apsisprendimą pasitraukti iš Seimo Laima Liucija Andrikienė patvirtino pateikusi raštišką prašymą VRK. 

VRK nariai vienbalsiai priėmė sprendimą šį prašymą patenkinti ir oficialiai nutraukė Seimo narės įgaliojimus. Paskutinė L. L. Andrikienės darbo diena laikoma 2022 m. lapkričio 14 d. 

Atsiradus laisvai vietai Lietuvos Respublikos Seime, įstatymų nustatyta tvarka, mandatas suteikiamas kitam eilėje esančiam kandidatui.

Laimai Liucijai Andrikienei palikus Seimą, jos vietą užims Tėvynės sąjungos-Lietuvos Krikščionių demokratų narė Angelė Jakavonytė. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt