Nuo liepos 1 d. visi viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai turės naudotis „E. sąskaita"

2017-06-19

Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad nuo š. m. liepos 1 d., visi viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai turės naudotis Registrų centro administruojama sistema „E. sąskaita".

Nuo liepos 1 d. visi viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai turės naudotis „E. sąskaita

Tokia naujovė numatyta Seimui priėmus naują Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo 22 str. 3 d. „Pasirašant ar nutraukiant pirkimo ir preliminariąsias sutartis, vykdant ir keičiant pirkimo sutartis, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita" priemonėmis, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir kai pirkimo sutartys sudaromos žodžiu", sąskaitas faktūras privalės teikti per informacinę sistemą „E. sąskaita".

Perkančiosios organizacijos sąskaitų faktūrų kitu būdu, nei per minėtą informacinę sistemą negalės priimti.

Informaciją dėl „E. sąskaita" paskyros sukūrimo, sąskaitų faktūrų sukūrimo ir jų teikimo perkančiosioms organizacijoms galite rasti ČIA.