Nepateikus paaiškinimų, dėl laiku nepateiktos Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos bei pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų, 10 savarankiškos politinės kampanijos dalyvių neteks užstato

2017-03-10

Š. m. kovo 9 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio metu buvo spręstas klausimas dėl rinkimų užstato grąžinimo atidėjimo 10-čiai savarankiškos politinės kampanijos dalyvių. Pagal Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau – PKFFK) įstatymo 17 straipsnį, politinės kampanijos iždininkas VRK pateikia politinės kampanijos finansavimo ataskaitą.

Nepateikus paaiškinimų, dėl laiku nepateiktos Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos bei pajamas ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų, 10 savarankiškos politinės kampanijos dalyvių neteks užstato

Ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dienos, savarankiškos politinės kampanijos dalyviai gavę ne daugiau kaip 70 VMDU (52 990 Eur) dydžio pajamų sumą, politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikė iki 2016 m. lapkričio 24 d. Gautas ataskaitas VRK pateikė auditoriams. Dalyviai, kurie gavo daugiau kaip 70 VMDU (52 990 Eur) dydžio pajamų, ataskaitas kartu su auditorių ataskaitomis dėl pastebėtų faktų turėjo pateikti ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dienos, t.y. iki 2017 m. sausio 23 d. Kartu teikiami ir pajamas bei išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Pagal Seimo rinkimų įstatymą, laiku nepateikus politinės kampanijos finansavimo ataskaitos, jos priedų bei išlaidas ir pajamas pagrindžiančių dokumentų rinkimų užstatas negrąžinamas.

2016 m. Seimo rinkimuose registruoti 358 savarankiški politinės kampanijos dalyviai.

Iki 2016 m. lapkričio 24 d., VRK politinės kampanijos finansavimo ataskaitas, iš 350 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių pateikė  325. 

Iki 2017 m. sausio 23 d. nepriklausomų auditorių patikrintas ataskaitas turėjo pateikti ir laiku pateikė 8 politinės kampanijos dalyviai, kurie nurodė gavę daugiau nei 70 VMDU pajamų.

Nuo 1 iki 75 dienų ataskaitas ir dokumentus vėlavo pateikti 22 savarankiški politinės kampanijos dalyviai. Dalis (11 dalyvių), pavėluotai pateikusių politinės kampanijos finansavimo ataskaitas, pajamas bei išlaidas pagrindžiančius dokumentus VRK informacinėje sistemoje patvirtino laiku, tai yra iki 2016 m. lapkričio 24 d. Daugiau nei savaitę dokumentus vėlavo pateikti 4 savarankiški politinės kampanijos dalyviai.

Vienas savarankiškos politinės kampanijos dalyvis ataskaitą su pagrindžiančiais dokumentais pateikė 2017 m. vasario 7 d. (praėjus 100 dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo arba pavėlavus 75 dienomis), todėl nebuvo galimybės VRK svetainėje laiku paskelbti auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų, tačiau ataskaita pateikta laiku.

Tautininkų sąjunga iki 2017 m. vasario 28 d. VRK nepateikė ataskaitos su pagrindžiančiais dokumentais. Ši ataskaita nepatikrinta nepriklausomo auditoriaus ir nepaskelbta VRK interneto svetainėje. Tautininkų sąjunga užstato yra netekusi, kadangi nesurinko 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Tad kituose rinkimuose šiai partijai teks sumokėti dvigubą užstatą.

VRK, posėdžio metu, nusprendė atidėti rinkimų užstato grąžinimo klausimo svarstymą ir nepateikusius ataskaitų savarankiškos politinės kampanijos dalyvius įpareigoti iki š. m. kovo 14 d. pateikti paaiškinimus, kodėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaita bei pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai nebuvo pateikti PKFFK įstatyme nustatytais terminais.

Netekti rinkimų užstatų gali šie asmenys: Vaidotas Bacevičius, Petras Gražulis, Evaldas Jurkevičius, Gediminas Lipnevičius, Andrius Petraits, Benediktas Petrauskas, Sandra Tamašauskienė, Vidas Urbonavičius, Arvydas Vidžiūnas, Nikolajus Voinov.